ThommessenFlow Finn folk

Nærings­eiendom

Våre advokater yter "full service" juridiske tjenester til aktørene i det norske markedet for næringseiendom. Med skreddersydde og kostnadseffektive team, gjør vi vårt ytterste for å dekke klientenes skiftende behov som følge av nye markedstrender, kontraktsformer og endringer i rettskildebildet.

Vi er tungt involvert i transaksjonsmarkedet og bistår hvert år partene i en lang rekke store og mindre eiendomstransaksjoner. Eiendomstransaksjoner omfatter mye mer enn bare ren eiendomsjus. Som juridisk rådgiver trenger man også inngående kunnskap om blant annet selskapsrett og aksjonæravtaler, skatt, merverdiavgift, arbeidsrett, finansregulatoriske spørsmål, lånefinansiering og miljørett. Våre advokater samarbeider sømløst med firmaets øvrige fagområder og viser klientene korteste og sikreste vei fra budprosess til gjennomføring av transaksjonen.

Vårt tverrfaglige eiendomsutviklingsteam bistår utviklere av ulike former for utviklingsprosjekter innenfor både nærings-, bolig- og fritidseiendom. Prosjektene spenner fra noen av de aller største og meste komplekse utviklingsprosjektene i Norge, til mindre eplehageprosjekter.

Håndtering av leiekontrakter og løpende drift er sentralt i verdiskapningen hos våre klienter og en viktig del av vår virksomhet, hvor vi stadig tilpasser oss nye kontraktsformer og konsepter. Finansiering av næringseiendom ved egenkapitaltransaksjoner, bank- og obligasjonslån er en viktig del av vår praksis, både i forbindelse med transaksjoner og i forbindelse med langsiktig eierskap av næringseiendom.

I highly recommend Thommessen as a real estate law firm. Their expertise, experience, and dedication to the client’s needs make them a trustworthy partner for all types of property projects. Klient
Legal 500, 2024

Kåringer

  • 2024 Band 1 Real Estate Chambers & Partners
  • 2024 Tier 1 Real Estate Legal 500
  • 2024 2. plass Fast eiendom Prospera
  • 2024 3. plass Fast eiendom Kapitals Advokatundersøkelse

Teamet

Aktuelt