Med Thommessens bistand solgte Storebrand Eiendom Vekst AS aksjene i Storebrand Lysaker Park AS – eier av Storebrands hovedkontor på Lysaker – til et Arctic-syndikat. Malling & Co var megler, og Thommessen bistod med en VDD og kontraktsforhandlinger i en strukturert salgsprosess. Kjøpekontrakten ble signert og gjennomført desember 2017.

Thommessens team ble ledet av Mads Ole Haugen, Simon Ulleland, Bjørn Christian Lilletvedt Tovsen, Kristin Thjømøe, Fanny Bratfos, Morten Platou og Christopher Borch.