Kjøpesummen var rett i overkant av 1,7 milliarder kroner, og kjøper var et selskap eid av Storebrand Eiendomsfond Norge KS. Basert på eiendomsverdien er dette en av de største eiendomstransaksjonen i Norge i 2018.

Thommessens team bestod av Even Bratsberg, Rolf Nyhus, Johan Nyrerød Spiten of Finn Backer-Grøndahl.