EØS-avtalens regler om offentlig støtte fortsetter å være i søkelyset, og det har i det siste året blant annet blitt reist spørsmål knyttet til lovligheten av leterefusjonsordningen, sukkeravgiften, skattefunn-ordningen og NRK-støtten.

 Boken gir en praktisk innsikt i reglene om offentlig støtte for 15 europeiske land og gir svar på ofte stilte spørsmål:

  • Hvordan er støttepolitikken i Norge?
  • Hvem er ansvarlig for å gi offentlig støtte og vurdere søknader om støtte?
  • Hvilket mulighetsrom er det for næringslivsaktører å få støtte i Norge? Og hva er de mest omfattende statsstøtteordningene i Norge?
  • Hvordan er de materielle reglene og håndhevingsreglene for statsstøtte i Norge?
  • Hvilke strategiske overveielser bør støttemottakere gjøre seg? Og hvordan bør de innrette seg?
  • Hvordan kan konkurrenter avdekke ulovlig støtte? Og hva bør konkurrenter gjøre ved mistanke om ulovlig støtte?
  • Hvilken funksjon har offentlige foretak og offentlig-private samarbeid i Norge?

Klikk her for å lese kapittelet skrevet om Norge av Svein Terje Tveit. Du kan lese hele boken ved å klikke her.

Reproduced with permission from Law Business Research Ltd. This article was first published in Getting the Deal Through – State Aid 2018 (Published: August 2018). For further information please visit www.gettingthedealthrough.com.