Dr. Leigh Hancher, Dr. Adrien de Hauteclocque og Dr. Francesco Maria Salerno er redaktører av en ny bok om statsstøtte i energisektoren. Svein Terje Tveit og Jens Naas-Bibow fra Thommessens EØS- og konkurranseretts-avdeling og fornybaravdeling har skrevet kapittelet om EØS statsstøtte i energisektoren.

De siste ukenes avisoppslag om leterefusjonsordningen, CO2-statsstøtte og skattefunn, viser viktigheten av statsstøttereglene i energisektoren.

Boken gir en grundig og omfattende analyse av stadig mer komplekse tema knyttet til hva som er statsstøtte, og hvordan statsstøttereglene skal anvendes i energisektoren, både fra et rettslig, men også økonomisk perspektiv. Boken ser på prisregulering og skattlegging, fornybarstøtte, prosjekter av allmenn økonomisk interesse og kapasitetsmekanismer. EØS kapitelet gir en systematisk oversikt over særegenhetene ved EØS-avtalen på statsstøtteområdet, en gjennomgang av EFTA-statenes energimarkeder og en grundig gjennomgang av håndhevelsen av statsstøttereglene i energisektoren i Norge og de andre EFTA-landene.

Boken er skrevet for alle praktikere, bedriftsadvokater og ledelsen i energiselskaper.

Bokens innholdsfortegnelse:

Innholdsfortegnelse

Boken kan bestilles her

Se invitasjon til seminar om leterefusjonsordningen her.