Norled er et av Norges største ferge- og hurtigbåtrederier med en flåte bestående av 59 ferger og 28 hurtigbåter som årlig transporterer 17 millioner passasjerer og 9 millioner biler. Norled leder an i bransjens omveltning til mer miljøvennlige transporttjenester, og er blant annet i prosess med å bygge verdens første hydrogenferge.

Gjennomføring av transaksjonen forutsetter regulatoriske godkjennelser og forventes gjennomført i slutten av juni 2019.