I tilknytning til noteringen bistod vi også med etableringen av ny lånefasilitet og kjøp av fabrikker i Kina. Selskapet hadde første noteringsdag torsdag 22. mars 2018, og ble verdsatt til ca. NOK 16 milliard.

Børsnoteringen er den største på Oslo Børs siden Gjensidige Forsikring gikk på børs i 2010, hvor Thommessen også bistod.