ThommessenFlow Finn folk
Firmanytt

Thommessen styrker kompetansen med tre nye partnere innen tvisteløsning og arbeidsrett

Nye partnere 10

Vi er stolte av å kunne presentere Nanette Arvesen, Henrik Møinichen og Anders Sundsdal som nye partnere i Thommessen fra 1. januar 2024.

- Det er med stor glede at vi kan ønske Nanette, Henrik og Anders velkomne som nye partnere i Thommessen. De startet alle sin karriere i Thommessen rett etter studiene, og har etablert seg som godt likte lagspillere med spisskompetanse innen sine områder, sier Managing Partner Sverre Tyrhaug.

Nanette og Henrik blir begge partnere i vår tvistegruppe. De har erfaring fra henholdsvis M&A/kapitalmarkeder og skipsfart og offshore/industri, som de tok med seg videre i firmaets revitaliserte satsing på tvisteløsning i 2019/2020. Thommessen har siden den gang etablert seg som ledende tvisteløsningsfirma, og de to nye partnerne vil bidra til å styrke oss ytterligere her.

Også innen arbeidsrett har Thommessen tatt en tydelig posisjon de siste årene. Økt lovregulering og omdømmerisiko er sentrale drivere i markedet, og vi opplever stadig økende tilfang av arbeidsrettslige spørsmål fra klientene. Med Anders som ny partner innen arbeidsrett styrker vi kompetansen på blant annet arbeidsrettslige tvister, varslingssaker, nedbemanning, compliance-undersøkelser og arbeidsulykker.

Tre interne partneropprykk

  • Nanette Arvesen har jobbet i Thommessen siden 2014. Hun var i flere år tilknyttet vår M&A-avdeling, men har prosedert saker for domstolene siden 2016. I 2020 ble hun formelt en del av tvistegruppen. Nanette kombinerer sin betydelige kompetanse og erfaring fra M&A, ECM og selskapsrett med tvisteløsning særlig i forbindelse med selskapsrettslige tvister, transaksjoner og ansvarssaker. Hun har i løpet av de siste årene prosedert flere profilerte saker, blant annet har hun forsvart styremedlemmene i RenoNorden og Norske Skog i mye omtalte erstatningssøksmål fra investorer . I denne forbindelse besto hun også sin første prøvesak i Høyesterett. Nanette har også markert seg som en profilert foredragsholder, også innen bærekraft- og klimasøksmål.
  • Henrik Møinichen startet i Thommessen i 2013. Han var i flere år tilknyttet skipsfart og offshore teamet, før han ble en del av tvistegruppen i 2019. Her drar han nytte av sin bakgrunn, og har et særlig fokus på tvister innenfor maritim sektor, forsikring, offshore og øvrige entreprise-/prosjekttvister. Han har prosedert i flere profilerte saker innen disse segmentene. Henrik har bred erfaring med voldgiftssaker og annen alternativ konfliktløsning, noe han også vil ha fokus på som partner. Henrik har en solid bransjeforståelse for de næringer han arbeider med, og de siste årene har han blitt mye brukt som foredragsholder nasjonalt og internasjonalt. I 2023 ble Henrik anerkjent som "recommended lawyer" innen Dispute Resolution i Legal 500.
  • Anders Sundsdal startet i Thommessen i 2012, og har størsteparten av tiden vært tilknyttet vår arbeidslivsavdeling – en avdeling som har vokst og utviklet seg betydelig de siste årene. Anders er faglig sterk, og hans erfaring og faglige kompetanse omfatter hele spekteret av arbeidsrettslig rådgivning og prosedyre. Som partner vil han jobbe bredt med alle deler av arbeidsretten, med hovedfokus på tvister, varslingssaker, store nedbemanninger, compliance-undersøkelser og arbeidsulykker. Anders har også opparbeidet seg god erfaring som forhandler, som blant annet er verdifullt i vanskelige personalsaker.

Kontaktpersoner

Aktuelt