ThommessenFlow Finn folk

Arbeidsliv

Å rekruttere, beholde og lede motiverte medarbeidere med riktige kompetanse, er for de fleste virksomheter helt avgjørende for å skape resultater. Dette er også hovedfokuset når vi bistår klienter.

For oss er det viktig med god kjennskap til virksomheten for å kunne gi klare og kommersielle råd tilpasset klientens behov. Vi hjelper styrer, ledergrupper, HR-sjefer og andre ledere med å få oversikt over den raske utviklingen på arbeidsrettens område og å sørge for at organisasjonen overholder regelverket. Vi har lang erfaring med alle saker som knytter seg til bemanning og ansatte.

Vi vet at prosessen i mange saker er like viktig som resultatet. Omdømme er også vesentlig for mange av våre klienter. Dette er forhold som vi alltid tar i betraktning i rådgivningen vår.

Vi er gode rådgivere når bedriften står overfor mer omfattende arbeidsrettslige utfordringer. Vi har blant annet lang erfaring med permittering og nedbemanning, og vi er ofte i domstolene med saker som ikke lar seg løse på annen måte.

Vår arbeidslivsavdeling arbeider også mye med transaksjoner, blant annet gjennomgang av forhold knyttet til ansatte og bemanning, virksomhets­overdragelser og endringer som er nødvendige etter gjennom­føring.

Våre advokater bistår ofte med utforming og valg av incentivprogrammer for at klientene skal kunne tiltrekke og beholde nøkkel­personell.

Med rundt 20 advokater og advokatfullmektiger fordelt mellom Oslo, Bergen og Stavanger er vi godt rustet til å bistå innenfor alle områder av arbeidslivet – deriblant:

 • Personalsaker
 • Tvisteløsning for domstolene
 • Permittering og nedbemanning
 • Pensjon
 • Incentivprogrammer
 • Virksomhetsoverdragelse
 • Kollektiv arbeidsrett og tariffavtaler
 • Varslingssaker
 • Konkurranserestriksjoner
 • Innleie av arbeidskraft
 • Bruk av konsulenter og ulike tilknytningsformer
 • Arbeidsrettslige råd knyttet til sikkerhetspolitisk risiko
 • Transaksjoner
Thommessen and its team within employment deliver high quality services every time. Always available, dedicated and effective, and aiming for good solutions for its clients. Klient
The Legal 500, 2022

Teamet

Aktuelt