ThommessenFlow Finn folk

Arbeidsliv

Våre advokater bistår med tvisteløsning og rådgivning innenfor alle områder av arbeidsretten. Vi legger stor vekt på kjennskap til klientens virksomhet, og gir klare og kommersielle råd tilpasset klientens behov.

Vi bistår innenfor hele det arbeidsrettslige området, og har lang og bred erfaring på tvers av bransjer. Vi bistår med rådgivning knyttet til ansettelser, løpende personalforhold, konkurranseklausuler, oppsigelser og nedbemanninger. Videre har vi bred erfaring med ulike incentivordninger, pensjon, transaksjoner, virksomhetsoverdragelser og tariffavtaler.

Våre advokater er gode rådgivere når bedriften står overfor mer kompliserte arbeidsrettslige problemer. Vi har omfattende erfaring med forhandlinger og arbeidsrettslige tvister for domstolene, og har bistått i flere store og profilerte norske arbeidsrettssaker de senere år.

Våre klienter omfatter store, norske og internasjonale selskaper, og vi bistår jevnlig med rådgivning på tvers av landegrensene.

Thommessen and its team within employment deliver high quality services every time. Always available, dedicated and effective, and aiming for good solutions for its clients. Klient
The Legal 500, 2022

Teamet

Aktuelt