ThommessenFlow Finn folk

Arbeidsliv

Å rekruttere, beholde og lede motiverte medarbeidere med riktige kompetanse, er for de fleste virksomheter helt avgjørende for å skape resultater. Dette er også hovedfokuset når vi bistår klienter.

For oss er det viktig med god kjennskap til virksomheten for å kunne gi klare og kommersielle råd tilpasset klientens behov. Vi hjelper styrer, ledergrupper, HR-sjefer og andre ledere med å få oversikt over den raske utviklingen på arbeidsrettens område og å sørge for at organisasjonen overholder regelverket. Vi har lang erfaring med alle saker som knytter seg til bemanning og ansatte.

Vi vet at prosessen i mange saker er like viktig som resultatet. Omdømme er også vesentlig for mange av våre klienter. Dette er forhold som vi alltid tar i betraktning i rådgivningen vår.

Vi er gode rådgivere når bedriften står overfor mer omfattende arbeidsrettslige utfordringer. Vi har blant annet lang erfaring med permittering og nedbemanning, og vi er ofte i domstolene med saker som ikke lar seg løse på annen måte.

Vår arbeidslivsavdeling arbeider også mye med transaksjoner, blant annet gjennomgang av forhold knyttet til ansatte og bemanning, virksomhets­overdragelser og endringer som er nødvendige etter gjennom­føring.

Våre advokater bistår ofte med utforming og valg av incentivprogrammer for at klientene skal kunne tiltrekke og beholde nøkkel­personell.

Med rundt 20 advokater og advokatfullmektiger fordelt mellom Oslo, Bergen og Stavanger er vi godt rustet til å bistå innenfor alle områder av arbeidslivet – deriblant:

 • Personalsaker
 • Tvisteløsning for domstolene
 • Permittering og nedbemanning
 • Pensjon
 • Incentivprogrammer
 • Virksomhetsoverdragelse
 • Kollektiv arbeidsrett og tariffavtaler
 • Varslingssaker
 • Konkurranserestriksjoner
 • Innleie av arbeidskraft
 • Bruk av konsulenter og ulike tilknytningsformer
 • Arbeidsrettslige råd knyttet til sikkerhetspolitisk risiko
 • Transaksjoner
Extremely responsive and honest. Best one-stop shop we’ve used. Klient
Legal 500, 2024

Kåringer

 • 2024 1. plass Employment and pensions Prospera
 • 2024 Tier 1 Employment Legal 500
 • 2024 Ranked Employment Chambers & Partners

Teamet

Aktuelt