ThommessenFlow Finn folk

Henrik Møinichen Managing Associate Advokat

Henrik har flere års erfaring med kontraktsforhandlinger, transaksjoner og tvisteløsning innen shipping, olje og gass og oljeservice. I den siste tiden har han jobbet mye med skipsbygging, større utbyggingsprosjekter offshore og flere større tvistesaker knyttet til certepartier, lasteskader og havarier. Han har også jobbet mye med utarbeidelse og forhandlinger av mange ulike leverandørkontakter innen shipping/oljeservice. Henrik bistår også med entrepriserettslige problemstillinger.
 1. Managing Associate, Oslo, Thommessen

 2. Senior Associate, Oslo, Thommessen

 3. Advokatbevilling

 4. Associate, Oslo, Thommessen

 5. Vitenskapelig assistent, Universitetet i Oslo, Nordisk institutt for sjørett, avd. for petroleumsrett

 1. Eksamen i Grunnleggende prosjektledelse (5 studiepoeng)
  Skema Business School

 2. Master i rettsvitenskap
  Universitetet i Oslo

 3. Diplomeksamen
  Universitetet i Nice, Frankrike

 1. Marius nr 428: Elektrifisering av petroleumsvirksomheten på norsk sokkel - en konsesjonsrettslig analyse