ThommessenFlow Finn folk

Nanette Arvesen Senioradvokat Advokat

Nanette arbeider med prosedyre og tvisteløsning, særlig med fokus på ansvarssaker og tvister knyttet til selskapsrett og børs- og verdipapirrett. Hun har vært involvert i og prosedert flere større tvistesaker. Nanette også har lang erfaring med å yte løpende rådgivning til klienter innenfor selskapsrett og børs- og verdipapirrett. I tillegg til å arbeide med tvisteløsning bistår hun norske og internasjonale aktører med børsnoteringer og kapitalmarkedstransaksjoner, samt fusjoner og oppkjøp (M&A).
 1. Senioradvokat, Oslo, Thommessen

 2. Fast advokat, Oslo, Thommessen

 3. Advokatfullmektig, London, Thommessen

 4. Advokatfullmektig, Oslo, Thommessen

 5. Vitenskapelig assistent, Universitetet i Oslo

 1. Eksamen i Grunnleggende prosjektledelse (5 studiepoeng)
  Skema Business School

 2. Master i rettsvitenskap
  Universitetet i Oslo