ThommessenFlow Finn folk

Nanette Arvesen Senioradvokat Oslo

Nanette bistår norske og internasjonale aktører med børsnoteringer og kapitalmarkedstransaksjoner, samt fusjoner og oppkjøp, og yter løpende rådgivning innenfor selskapsrett og børs- og verdipapirrett. Nanette jobber i tillegg med tvister knyttet til profesjonsansvar og selskapsrett.
 1. Senioradvokat, Oslo, Thommessen

 2. Fast advokat, Oslo, Thommessen

 3. Advokatfullmektig, London, Thommessen

 4. Advokatfullmektig, Oslo, Thommessen

 5. Vitenskapelig assistent, Universitetet i Oslo

 1. Eksamen i Grunnleggende prosjektledelse (5 studiepoeng)
  Skema Business School

 2. Master i rettsvitenskap
  Universitetet i Oslo