ThommessenFlow Finn folk

Anders Sundsdal Partner Advokat

Anders jobber med et bredt spekter av arbeidsrettslige problemstillinger, og gir råd til norske og internasjonale aktører i en rekke ulike bransjer. Han har særlig ekspertise innen håndtering av tvister, varslingssaker, omfattende nedbemanningsprosesser, compliance-undersøkelser, personalsaker, arbeidsulykker og transaksjoner. Anders har også omfattende erfaring som prosedyreadvokat og forhandler, og holder jevnlig foredrag om arbeidsrettslige temaer.
 1. Partner, Oslo, Thommessen

 2. Managing Associate, Oslo, Thommessen

 3. Senior Associate, Oslo, Thommessen

 4. Sensor, Juridisk fakultet, Universitetet i Bergen

 5. Associate, Oslo, Thommessen

 6. Vitenskapelig assistent, Universitetet i Bergen

 1. Eksamen i Grunnleggende prosjektledelse (5 studiepoeng)
  Skema Business School

 2. Master i rettsvitenskap
  Universitetet i Bergen

 3. Diverse fag i mastergrad i offentlig politikk og ledelse
  Universitetet i Agder

 4. Diverse fag
  Norges Handelshøyskole (NHH)

 5. Bachelorgrad i utviklingsstudier med vekt på statsvitenskap
  Universitetet i Agder