ThommessenFlow Finn folk
Firmanytt

Wiersholm og Thommessen bidrar på rettsvitenskapsstudiet ved BI

BIWT 1

Wiersholm og Thommessen bidrar med undervisning og caseoppgaver til studentene ved BIs nyoppstartede profesjonsstudium.

Handelshøyskolen BI tilbyr fra og med i år et fullverdig profesjonsstudium i rettsvitenskap, med oppstart i august for det første studentkullet.

Wiersholm og Thommessen har vært blant pådriverne for opprettelsen av studiet. Etter at BI fikk tillatelse fra NOKUT til å tilby en fullgod juristutdanning, inviterte BI firmaene også inn som bidragsytere på studiet for å komplettere utdanningstilbudet og gjøre det allsidig og praktisk rettet inn mot arbeidet som jurist og advokat.

– Vi er stolte av samarbeidet med Wiersholm og Thommessen, som skal være et integrert element i jusstudiet gjennom alle de fem årene, sier jussprofessor ved BI, Morten Kinander.

Studentene kommer til å møte Thommesen og Wiersholm allerede i sitt første semester på studiet. Programansvarlig ved studiet, Monica Viken, forklarer nærmere:

– Vi skal begynne å jobbe med kontraktsretten, og da er det veldig greit å vite hvordan dette foregår i praksis. Da kommer advokatene fra Thommessen og Wiersholm for å jobbe direkte sammen med studentene på BI om hvordan man utvikler og tolker kontrakter fra det virkelige næringslivet.

Wiersholm-partner Harald Hellebust er ansvarlig for det faglige bidraget fra Wiersholm på studiet.

– Vi er veldig glade for at BI har fått etablert eget jusstudium. Det har vært et stort behov for det lenge. Det er viktig for studentene å kunne forstå næringslivet, enten de skal jobbe i næringslivet eller i det offentlige, sier Hellebust.

Advokatfirmaene skal jevnbyrdig bidra med å utfylle BIs egen fagkompetanse og gi studentene praktisk erfaring.

– Begge firmaene kommer til å stille med i hvert fall en partner og flere andre ressurser som gjør at vi er godt skodd for å gi studentene ved BI den utdanningen som vi gjerne ønsker å bidra til, fortsetter Hellebust, som blant annet vil få med seg Wiersholm-advokat Ingrid Tronshaug på teamet som skal undervise jusstudentene ved BI.

Fra Thommessens side vil det faglige bidraget bli ledet av partner Snorre Valdimarsson. Med seg på laget har han blant annet Managing Associate Nanette Arvesen.

– Vi ser at det er behov for å utdanne jurister som reflekterer det behovet næringslivet har. Vi gleder oss til å gjøre dette studiet enda mer praktisk rettet og ta med virkelige caser inn i studentenes hverdag og vise hvordan vi jobber på ekte, poengterer Arvesen.

– Både Wiersholm og Thommessen har bred kompetanse innenfor alle forretningsjuridiske områder, og vi skal støtte BI på de ulike fagområdene og være et supplement inn i undervisningen, fortsetter hun.

Hellebust legger til: – Vi tror at når du får jobbet med noe praksis, så forstår du enda bedre den underliggende teorien. Det å vise samspillet mellom praksis og teori, det tror vi vil ha stor verdi for studentene. Og når Thommessen og Wiersholm, som to av de fremste fagmiljøene, stiller opp, så blir dette bra.

BIs utdanning i rettsvitenskap foregår ved Handelshøyskolen BI i Nydalen i Oslo, med mulighet for utveksling underveis. Mer informasjon om rettsvitenskap på BI finnes på BIs nettsider.