ThommessenFlow Finn folk
Firmanytt

Tre nye partnere i Thommessen

Nye partnere hvit bakgrunn

Med tre interne partneropprykk styrker vi kompetansen vår i Oslo, Bergen og Stavanger.

Vi er stolte av å kunne presentere Ole Christoffer Ellingsen, Wenche Sædal og Lars Martin Sveen som nye partnere i Thommessen fra 1. januar 2022.

- Det er med stor glede at vi fra januar får tre ledende forretningsadvokater som nye partnere i Thommessen. De er alle godt likte lagspillere med spisskompetanse innen sine områder, sier Managing Partner Sverre Tyrhaug.

Ole Christoffer Ellingsen startet i Thommessen i 2011 hvor han siden har vært tilknyttet vår avdeling for fornybar energi og infrastruktur. Han har jobbet bredt med løpende rådgivning, tvisteløsning og transaksjoner innenfor områdene fornybar energi og infrastruktur, kraftkrevende industri og næringseiendom. Ole Christoffer har omfattende erfaring med saker knyttet til kritisk infrastruktur, særlig fra konsesjonsrettslig rådgivning og ekspropriasjons- og skjønnssaker, samt i forbindelse med løpende rådgivning knyttet til rammebetingelser for infrastruktur. Ole Christoffer har vært helt sentral for oppbyggingen av vårt kontor i Stavanger og blir vår femte partner i Stavanger hvor han vil fortsette å bistå våre klienter innenfor fornybar energi og næringseiendom.

Wenche Sædal startet karrieren med tre år i Konkurransetilsynet før hun kom til Thommessen og vår avdeling for EU/EØS og konkurranserett i 2012. Opp gjennom årene har hun vært involvert i en rekke konkurranserettslige etterforskningssaker og større fusjoner/oppkjøp. Wenche har særlig utmerket seg innen offentlige anskaffelser. Hun bistår både oppdragsgivere og leverandører i forbindelse med gjennomføring av konkurranser, samt klager og tvistesaker for domstolene/KOFA. Hun har særlig erfaring med anskaffelser innenfor forsyningssektorene (energi, jernbane mv.) og bygge- og anleggssektoren. Wenche er en del av Thommessens faggruppe for bærekraft, og rådgir om bærekraftige leveranser. Videre er hun en mye brukt foredragsholder og ble tidligere i år trukket fram som klientenes foretrukne juridiske rådgiver i Norge innen offentlige kontrakter i Lexology sin "Client Choice Awards". Wenche er tilknyttet vårt kontor i Bergen, men er jevnlig i Oslo og jobber med saker fra hele landet.

Lars Martin Sveen begynte i Thommessen i 2012, og har siden vært tilknyttet vår avdeling for M&A og selskapsrett. Han har bistått på et stort antall M&A- og kapitalmarkedstransaksjoner og har en sentral rolle i vår klart ledende transaksjonsavdeling. Av transaksjoner Lars Martin har bistått på den siste tiden kan vi nevne emisjonene i Aker Horizons og Aker Carbon Capture, oppkjøpet og det offentlige tilbudet på NattoPharma, salget av XPLORA Mobile og et stort antall Euronext Growth-noteringer. Lars Martin har også erfaring som internadvokat hos Aker Solutions, og har det siste året bistått med etableringen av vårt Stavanger-kontor, noe han vil fortsette med også fremover. The Legal 500 utnevnte Lars Martin som "Key Lawyer, Capital Markets" i sin 2021-kåring.

Kontaktpersoner