ThommessenFlow Finn folk

Offentlige anskaffelser

Thommessen er et av Norges mest anerkjente advokatfirmaer innen offentlige anskaffelser. Med lang og solid erfaring tilbyr vi ekspertise på alle områder av anskaffelsesprosessen og bistår både leverandører og oppdragsgivere.

Vårt dedikerte team for anskaffelser består av spesialister med erfaring fra både offentlig og privat sektor. Denne unike kombinasjonen gir oss en dyp innsikt i de utfordringene som oppdragsgivere og leverandører står overfor, og gjør oss til pålitelige strategiske rådgivere i offentlige anskaffelsesprosesser.

Vi har omfattende erfaring med å hjelpe oppdragsgivere gjennom hele anskaffelsesprosessen - fra utforming av strategi til tildeling. Vi bistår jevnlig med forhandlinger, avvisningsspørsmål, tilbudsevaluering, innsyn og klagebehandling, samt rettslige prosesser. Vi hjelper også oppdragsgivere med kontraktsoppfølging og gjennomføring av (lovlige) direkteanskaffelser, eksempelvis i form av utvidet egenregi, FOU-unntak og andre unntak fra anskaffelsesregelverket.

Vi har også bred erfaring på leverandørsiden, hvor vi blant annet bistår med markedsdialog, endringer av konkurransegrunnlaget, utforming og kvalitetssikring av tilbud, samt forhandlinger. Hvis leverandøren ikke lykkes i konkurransen, hjelper vi med innsyn, klage og eventuelle rettsprosesser for å sikre kontrakten eller oppnå erstatning for tap.

Våre advokater har omfattende erfaring med å håndtere saker for Klagenemda for offentlige anskaffelser (KOFA), søksmål for domstolene og prosesser for EFTA-domstolen. Wenche Sædal, leder av Thommessens anskaffelsesteam, er utnevnt som KOFA-medlem for perioden 1. juli 2023 til 30. juni 2027.

Thommessen har bred erfaring med å bistå innenfor ulike sektorer, inkludert bygg- og anlegg, IT, forsvar, transport, avfall, helse og forsyningssektoren. Våre advokater har også solid kunnskap om de miljøkravene som offentlige oppdragsgivere er forpliktet til å følge fra 1. januar 2024, samt sikkerhetsloven og sikkerhetsgraderte anskaffelser.

Hold deg oppdatert

Vi arrangerer jevnlig kurs og seminarer, både åpne for alle og skreddersydde for virksomheter som ønsker det. Thommessen er også stolt samarbeidspartner med Anbud365 og er ansvarlig for Innkjøpsforum for forsyningssektoren. Dette er en viktig møteplass for personer som jobber med anskaffelser i forsyningssektoren, enten som innkjøpere eller med overordnet ansvar for slike anskaffelser.

To ganger i halvåret sender vi ut nyhetsbrev med de viktigste nyhetene innen offentlige anskaffelser, slik at du enkelt kan holde deg oppdatert på området. Her kan du melde deg på vårt nyhetsbrev for å få neste utgave rett i innboksen (huk av for "offentlige anskaffelser).

I experience a very high degree of follow-up and commitment in connection with assignments. Very neat and structured, and with very good communication and plan for implementation through all the processes I have participated in. Klient
Legal 500, 2024

Kåringer

  • 2024 Ranked Public Procurement Legal 500
  • 2023 2. plass Offentlige anskaffelser Prospera

Teamet

Eventer

Aktuelt