ThommessenFlow Finn folk

Wenche Sædal Senioradvokat Bergen

Wenche har mange års erfaring innen konkurranserett, compliance, offentlige anskaffelser og generell forvaltningsrett. Hun har vært involvert i en rekke konkurranserettslige etterforskningssaker og større fusjoner/oppkjøp, både nasjonalt og internasjonalt. Wenche var ansatt i Konkurransetilsynet før hun begynte i Thommessen. Hun har også betydelig erfaring med compliance-arbeid, herunder utarbeidelse og implementering av compliance-program i bedrifter og gjennomføring av self cleaning. Hun bistår både oppdragsgivere og leverandører med anskaffelsesrettslige spørsmål, og har særlig erfaring med anskaffelser innenfor kollektivtransportsektoren (buss, ferge, jernbane, hurtigbåt mv.), bygge- og anleggssektoren, samt forsyningssektorene (nett, varme mv.). Wenche er en del av Thommessens faggruppe for bærekraft, og rådgir både oppdragsgivere og leverandører om bærekraftige leveranser.
 1. Senioradvokat, Bergen, Thommessen

 2. Fast advokat, Bergen, Thommessen

 3. Advokatfullmektig, Bergen, Thommessen

 4. Sensor og veileder, Universitetet i Bergen, juridisk fakultet

 5. Førstekonsulent, rådgiver og advokatfullmektig, Konkurransetilsynet

 6. Arbeidsgruppeleder (studentlærer), Universitetet i Bergen, juridisk fakultet

 1. Eksamen i Grunnleggende prosjektledelse (5 studiepoeng)
  Skema Business School

 2. Master i rettsvitenskap
  Universitetet i Bergen

 1. Dagens Næringsliv

 2. Byggejuss og Bygg.no

 3. Competition Law International