ThommessenFlow Finn folk

EU/EØS- og konkurranse­rett

Thommessen er ledende innen EU-/EØS- og konkurranserett i det norske markedet. Vi bistår norske og utenlandske selskaper i fusjonskontrollprosesser, etterforskningssaker, klage- og domstolsprosesser og løpende rådgivning knyttet til konkurranserett, statsstøtterett og annen EØS-rett.

Referansesaker

  • Vår Energi/ExxonMobil - melding til Europakommisjonen (2019): Thommessens konkurranserettsavdeling bisto Vår Energi (et joint venture mellom Eni og HitecVision) og HitecVision med meldingen til Europakommisjonen i forbindelse med oppkjøpet av ExxonMobils gjenværende produksjonslisenser på den norske kontinentalsokkelen.
  • Kongsberg Gruppen/Rolls-Royce Commercial Marine - konkurransemeldinger over hele verden (2018-2019): Thommessens konkurranserettsavdeling bisto Kongsberg Gruppen ASA med å oppnå godkjenning fra Europakommisjonen og nasjonale myndigheter over hele verden i forbindelse med oppkjøpet av Rolls-Royce Commercial Marine.

Siden EØS-avtalen ble undertegnet i 1992 har våre advokater hatt en aktiv rolle i utviklingen av både EU/EØS-retten og norsk konkurranserett. Vi var med da lovverket skulle utformes og har bistått norske og utenlandske klienter i en rekke store og prinsipielle saker – herunder som prosessfullmektig ved norske domstoler, Konkurranseklagenemnda, EFTA-domstolen og EU-domstolen.

Vi har vært involvert i de fleste store sakene innenfor rettsområdet i Norge – fra komplekse fusjonssaker til mulige brudd på konkurransereglene. Flere av sakene har satt markante spor i rettsutviklingen og har hatt stor økonomisk og kommersiell betydning for klientene våre.

Med dette som grunnlag bistår vi i transaksjoner, avtaleforhandlinger og annet kommersielt prosjektarbeid, i tvisteløsning samt i store etterforskningssaker innenfor et bredt spekter av bransjer. Vi legger vekt på å være en konstruktiv, løsningsorientert og ikke minst tilgjengelig samarbeidspartner .

Innenfor konkurranserett anses Thommessen for å ha et av landets ledende fagmiljøer, og vi blir hvert år rangert i toppsjiktet av uavhengige undersøkelser som Chambers and Partners, Legal 500, GCR 100 og Prospera.

Second-to-none on competition law with outstanding key individuals. Klient
The Legal 500, 2021

Teamet

Aktuelt