ThommessenFlow Finn folk

EU/EØS- og konkurranse­rett

Thommessen er ledende innen EU-/EØS- og konkurranserett i det norske markedet. Vi bistår norske og utenlandske selskaper i fusjonskontrollprosesser, etterforskningssaker, klage- og domstolsprosesser og løpende rådgivning knyttet til konkurranserett, statsstøtterett og annen EØS-rett.

Referansesaker

  • Vår Energi/ExxonMobil - melding til Europakommisjonen (2019): Thommessens konkurranserettsavdeling bisto Vår Energi (et joint venture mellom Eni og HitecVision) og HitecVision med meldingen til Europakommisjonen i forbindelse med oppkjøpet av ExxonMobils gjenværende produksjonslisenser på den norske kontinentalsokkelen.
  • Kongsberg Gruppen/Rolls-Royce Commercial Marine - konkurransemeldinger over hele verden (2018-2019): Thommessens konkurranserettsavdeling bisto Kongsberg Gruppen ASA med å oppnå godkjenning fra Europakommisjonen og nasjonale myndigheter over hele verden i forbindelse med oppkjøpet av Rolls-Royce Commercial Marine.

Siden EØS-avtalen ble undertegnet i 1992 har våre advokater hatt en aktiv rolle i utviklingen av både EU/EØS-retten og norsk konkurranserett. Vi var med da lovverket skulle utformes og har bistått norske og utenlandske klienter i en rekke store og prinsipielle saker – herunder som prosessfullmektig ved norske domstoler, Konkurranseklagenemnda, EFTA-domstolen og EU-domstolen.

Vi har vært involvert i de fleste store sakene innenfor rettsområdet i Norge – fra komplekse fusjonssaker til mulige brudd på konkurransereglene. Flere av sakene har satt markante spor i rettsutviklingen og har hatt stor økonomisk og kommersiell betydning for klientene våre.

Med dette som grunnlag bistår vi i transaksjoner, avtaleforhandlinger og annet kommersielt prosjektarbeid, i tvisteløsning samt i store etterforskningssaker innenfor et bredt spekter av bransjer. Vi legger vekt på å være en konstruktiv, løsningsorientert og ikke minst tilgjengelig samarbeidspartner .

Innenfor konkurranserett anses Thommessen for å ha et av landets ledende fagmiljøer, og vi blir hvert år rangert i toppsjiktet av uavhengige undersøkelser som Chambers and Partners, Legal 500, GCR 100 og Prospera.

They are highly recognised in the legal community for their expertise. Klient
Chambers Europe, 2019

Teamet

Aktuelt