ThommessenFlow Finn folk

EU/EØS- og konkurranse­rett

Thommessen er ledende innen EU-/EØS- og konkurranserett i det norske markedet. Vi bistår norske og utenlandske selskaper i fusjonskontrollprosesser, etterforskningssaker, klage- og domstolsprosesser og løpende rådgivning knyttet til konkurranserett, statsstøtterett og annen EØS-rett.

Siden EØS-avtalen ble undertegnet i 1992 har våre advokater hatt en aktiv rolle i utviklingen av både EU/EØS-retten og norsk konkurranserett. Vi var med da lovverket skulle utformes og har bistått norske og utenlandske klienter i en rekke store og prinsipielle saker – herunder som prosessfullmektig ved norske domstoler, Konkurranseklagenemnda, EFTA-domstolen og EU-domstolen.

Vi har vært involvert i de fleste store sakene innenfor rettsområdet i Norge – fra komplekse fusjonssaker til mulige brudd på konkurransereglene. Flere av sakene har satt markante spor i rettsutviklingen og har hatt stor økonomisk og kommersiell betydning for klientene våre.

Med dette som grunnlag bistår vi i transaksjoner, avtaleforhandlinger og annet kommersielt prosjektarbeid, i tvisteløsning samt i store etterforskningssaker innenfor et bredt spekter av bransjer. Vi legger vekt på å være en konstruktiv, løsningsorientert og ikke minst tilgjengelig samarbeidspartner .

Thommessen is a stellar law firm; the go-to firm in Norway. Their lawyers are pragmatic, down-to-earth and sharp litigators. They were simply the best. Klient
Legal 500, 2024

Kåringer

  • 2024 Band 1 Competition/Antitrust Chambers & Partners
  • 2024 Tier 1 EU and Competition Legal 500
  • 2024 1. plass Konkurranserett Kapitals Advokatundersøkelse
  • 2023 1. plass Konkurranserett Prospera
  • 2023 1. plass EU/EØS-rett Prospera
  • 2023 Elite Firm Competition law GCR100

Teamet

Aktuelt