ThommessenFlow Finn folk

Ole Christoffer Ellingsen Partner Advokat

Ole Christoffer bistår med løpende rådgivning, tvisteløsning og transaksjoner innenfor følgende områder:

Fornybar energi og infrastruktur
- energikonsern,
- strømnettselskaper,
- vannkraftprodusenter,
- vindkraftprodusenter,
- fjernvarmeselskaper,
- fiberselskaper.

Kraftkrevende industri
- aluminiumsprodusenter,
- datasentre,
- hydrogenfabrikker,
- batterifabrikker.

Næringseiendom
- boligutvikling,
- næringslokaler,
- logistikkeiendommer mv.

Ole Christoffer har i tillegg omfattende erfaring med saker knyttet til fremføringsrettigheter for kritisk infrastruktur, særlig fra ekspropriasjons- og skjønnssaker, samt i forbindelse med løpende rådgivning knyttet til rammebetingelser for eksisterende infrastruktur. Ole Christoffer var vitenskapelig assistent ved Universitetet i Oslo før han begynte i Thommessen etter å skrevet avhandling innenfor miljørettsfeltet.
 1. Partner, Oslo, Thommessen

 2. Senioradvokat, Oslo, Thommessen

 3. Fast advokat, Oslo, Thommessen

 4. Advokatfullmektig, Oslo, Thommessen

 1. Eksamen i Grunnleggende prosjektledelse (5 studiepoeng)
  Skema Business School

 2. Master i rettsvitenskap
  Universitetet i Oslo

 1. "Privates krav på håndheving av offentligrettslige forurensningsnormer", Institutt for offentlig retts skriftserie 02/2012, Miljørettslige studier nr. 38.