ThommessenFlow Finn folk

Ole Christoffer Ellingsen Senioradvokat Stavanger

Ole Christoffer bistår med løpende rådgivning, tvisteløsning og transaksjoner innenfor følgende områder:

Fornybar energi og infrastruktur
- energikonsern,
- strømnettselskaper,
- vannkraftprodusenter,
- vindkraftprodusenter,
- fjernvarmeselskaper,
- fiberselskaper.

Kraftkrevende industri
- aluminiumsprodusenter,
- datasentre,
- hydrogenfabrikker,
- batterifabrikker.

Næringseiendom
- boligutvikling,
- næringslokaler,
- logistikkeiendommer mv.

Ole Christoffer har i tillegg omfattende erfaring med saker knyttet til fremføringsrettigheter for kritisk infrastruktur, særlig fra ekspropriasjons- og skjønnssaker, samt i forbindelse med løpende rådgivning knyttet til rammebetingelser for eksisterende infrastruktur. Ole Christoffer var vitenskapelig assistent ved Universitetet i Oslo før han begynte i Thommessen etter å skrevet avhandling innenfor miljørettsfeltet.
 1. Glitre Energi Nett AS -

  Ekspropriasjonsskjønn Flesaker - Setersberg

  Prosessfullmektig i ekspropriasjonsskjønn
 2. Tonstad Vindpark AS -

  Utvikling av Tonstad vindpark

  Ansvarlig for erverv av rettigheter for utbygging av vindparken, og løpende dialog med lokale og statlige myndigheter i forbindelse med utbyggingen.
 3. Avantor AS -

  Salg av Nydalen Energi AS

  Salg av 100% av aksjene i Nydalen Energi AS (Avantors fjernvarmevirksomhet i Nydalen) til CapMan.
 4. Bitfury Norway AS -

  Etablering i Norge

  Bistand i forbindelse med Bitfurys etablering av datasentervirksomhet i Norge, herunder etablering av SPVet med tilhørende transaksjons- og arbeidsrettsrådgivning, samt ved inngåelse og oppfølging av grunneieravtaler, kraftleveringsavtaler, nettilknytningsavtaler, driftsavtaler mv.
 5. Elvia AS -

  Ekspropriasjonsskjønn Kambo - Moss

  Ekspropriasjonsskjønn i forbindelse med omlegging og utbygging av ny 132 kV mellom Kambo og Moss.
 1. Senioradvokat, Oslo, Thommessen

 2. Fast advokat, Oslo, Thommessen

 3. Advokatfullmektig, Oslo, Thommessen

 1. Eksamen i Grunnleggende prosjektledelse (5 studiepoeng)
  Skema Business School

 2. Master i rettsvitenskap
  Universitetet i Oslo

 1. "Privates krav på håndheving av offentligrettslige forurensningsnormer", Institutt for offentlig retts skriftserie 02/2012, Miljørettslige studier nr. 38.