ThommessenFlow Finn folk

Ole Christoffer Ellingsen Partner Advokat

Ole Christoffer bistår med løpende rådgivning, tvisteløsning og transaksjoner innenfor følgende områder:

Fornybar energi og infrastruktur
- energikonsern,
- strømnettselskaper,
- vannkraftprodusenter,
- vindkraftprodusenter,
- fjernvarmeselskaper,
- fiberselskaper.

Kraftkrevende industri
- aluminiumsprodusenter,
- datasentre,
- hydrogenfabrikker,
- batterifabrikker.

Næringseiendom
- boligutvikling,
- næringslokaler,
- logistikkeiendommer mv.

Ole Christoffer har i tillegg omfattende erfaring med saker knyttet til fremføringsrettigheter for kritisk infrastruktur, særlig fra ekspropriasjons- og skjønnssaker, samt i forbindelse med løpende rådgivning knyttet til rammebetingelser for eksisterende infrastruktur. Ole Christoffer var vitenskapelig assistent ved Universitetet i Oslo før han begynte i Thommessen etter å skrevet avhandling innenfor miljørettsfeltet.
 1. IFLR1000
  Client Quote,

  "Experience, knowledge and creativity."

 1. Partner, Oslo, Thommessen

 2. Senioradvokat, Oslo, Thommessen

 3. Fast advokat, Oslo, Thommessen

 4. Advokatfullmektig, Oslo, Thommessen

 1. Eksamen i Grunnleggende prosjektledelse (5 studiepoeng)
  Skema Business School

 2. Master i rettsvitenskap
  Universitetet i Oslo

 1. "Privates krav på håndheving av offentligrettslige forurensningsnormer", Institutt for offentlig retts skriftserie 02/2012, Miljørettslige studier nr. 38.