ThommessenFlow Finn folk

Morten Emil Bergan Managing Associate Advokat

Morten Emil jobber hovedsakelig med finans- og markedsregulatoriske spørsmål og generell selskapsrett knyttet til sitt fagområde, særlig reguleringen av innsideinformasjon og markedsmisbruk. I tillegg jobber han med transaksjoner som relaterer seg til både norske og internasjonale låneavtaler, syndikert lånefinansiering og utstedelse av obligasjonslån. Morten Emil har også erfaring med kapitalmarkedstransaksjoner og M&A.

Morten Emil er en mye brukt foredragsholder, i tillegg til å være veileder og sensor.
  1. Managing Associate, Oslo, Thommessen

  2. Advokatbevilling, Thommessen

  3. Secondee - Investment Banking Division, DNB Markets, DNB Bank ASA

  4. Senior Associate, Oslo, Thommessen

  5. Associate, Oslo, Thommessen

  1. Master i rettsvitenskap
    Universitetet i Oslo