ThommessenFlow Finn folk

Morten Emil Bergan Managing Associate Advokat

Morten Emil jobber hovedsakelig med børs- og verdipapirrett, særlig reguleringen av innsideinformasjon, prospektregelverket og reguleringen av derivater.

Utover å bistå utstedere, meglerhus og investorer med verdipapirrettslige problemstillinger, har Morten Emil omfattende erfaring fra kapitalmarkedstransaksjoner, både i obligasjons- og egenkapitalmarkedet.

Morten Emil har også et særlig ansvar for notering av obligasjoner, finansiering av finansforetak (herunder fondsobligasjoner, ansvarlig lån og verdipapirisering) og derivattransaksjoner (herunder verdipapirlån, repotransaksjoner og swaper).

Morten Emil er en mye brukt foredragsholder, i tillegg til å være veileder og sensor.
 1. Managing Associate, Oslo, Thommessen

 2. Advokatbevilling, Thommessen

 3. Secondee - Investment Banking Division, DNB Markets, DNB Bank ASA

 4. Senior Associate, Oslo, Thommessen

 5. Associate, Oslo, Thommessen

 1. Eksamen i Grunnleggende prosjektledelse (5 studiepoeng)
  Skema Business School

 2. Master i rettsvitenskap
  Universitetet i Oslo