ThommessenFlow Finn folk

Morten Emil Bergan Senioradvokat Oslo

Morten Emil jobber hovedsakelig med finans- og markedsregulatoriske spørsmål og generell selskapsrett knyttet til sitt fagområde, særlig reguleringen av innsideinformasjon og markedsmisbruk. I tillegg jobber han med transaksjoner som relaterer seg til både norske og internasjonale låneavtaler, syndikert lånefinansiering og utstedelse av obligasjonslån.

Morten Emil er en mye brukt foredragsholder, i tillegg til å være veileder og sensor ved Det juridiske fakultet ved Universitet i Oslo.
  1. Senioradvokat, Oslo, Thommessen

  2. Secondee - Investment Banking Division, DNB Markets, DNB Bank ASA

  3. Fast advokat, Oslo, Thommessen

  4. Advokatfullmektig, Oslo, Thommessen

  1. Master i rettsvitenskap
    Universitetet i Oslo