ThommessenFlow Finn folk

Audun Stornes Partner Advokat

Audun har sitt hovedvirke som rådgiver for norske og utenlandske selskaper innenfor Olje og gass, innen Oljeservice og innen Fornybar. Han bistår oljeselskaper med regulatoriske spørsmål knyttet til konsesjonssystemet og samarbeidsavtalen, herunder med myndighetskontakt mot OED og andre myndigheter. Han bistår videre selskaper innenfor Olje og gass og innen oljeservice med kontrakt, transaksjoner og tvisteløsning. Han har bistått på kjøper- eller selgersiden i en rekke transaksjoner vedrørende salg av andeler i utvinningstillatelser på norsk sokkel (herunder ved salg av ander i produserende felt eller infrastruktur) eller ved salg av aksjer i oljeselskap. Han har også omfattende erfaring med tvisteløsning og mekling innenfor Olje og gass, Oljeservice og Fornybar har både representert parter i omfattende prosesser og vært dommer/voldgiftsdommer eller mekler i slike saker. Audun har over tid vært høyt rangert innenfor olje og gass i flere anerkjente kåringer inkludert Chambers og Legal 500.
 1. Chambers & Partners Europe and Global
  Band 2, Energy: Oil & Gas

  "Audun Stornes is very intelligent and has a good regulatory understanding."
  "He has long experience from the E&P business with a lot of relevant contacts both in the industry and within authorities. He knows the details."
  "He is an expert in commerciality."

 2. The Legal 500
  Recommended Lawyer, Dispute Resolution

 3. The Legal 500
  Recommended Lawyer, Energy

 4. IFLR1000
  Client quote,

  He communicates very good. Positive with good business understanding."

 5. The Legal 500
  Recommended Lawyer, Oil and Gas

 6. IFLR1000
  Klientsitat,

  "He is a good and experienced lawyer that is capable of delivering in time good-quality work."

 1. Partner, Stavanger, Thommessen

 2. Partner, Som partner i Kluge arbeidet Audun primært med å bistå oljeselskaper med regulatoriske spørsmål knyttet til samarbeidsavtale og konsesjonsverk, med kontraktinngåelse, transaksjoner og tvisteløsning. Han har bistått i en rekke transaksjoner som gjelder overdragelse av deltakerinteresser knyttet til produserende felt, felt under utbygging og infrastruktur på norsk sokkel. Han bistod i en rekke samordnings og tie-in prosesser, herunder i forbindelse med klager til OED etter tredjepartsforskriften. Han arbeidet mye med spørsmål knyttet til kontrahering av rigg og tvisteløsning knyttet til riggkontrakter. Han bistod og oljeservice bedrifter med kontrahering, med oppfølgning og håndhevelse under kontrakter og med tvisteløsning., Kluge Advokatfirma AS

 3. Senioradvokat, I Talisman arbeidet Audun primært med Yme utbyggingsprosjekt, der det var omfattende forsinkelser og kostnadsoverskridelser. Problemene i prosjektet medførte også at det oppstod tvist mellom operatør Talisman og en leverandør som ble behandlet i voldgift og Audun var sentral del av det teamet som håndterte voldgiftssaken., Talisman Energy Norge AS (nå del av Repsol Norge)

 4. Tingrettsdommer, Dommer og mekler i sivile saker og andre type saker anlagt for Stavanger tingrett. Mekler i en lang rekke saker. Audun gjorde blant annet tjeneste i en omfattende tvist mellom operatør for Snøhvitfeltet og en leverandør knyttet til utbyggingen av landanlegget for Snøhvit på Melkøya, Hammerfest, der hovedforhandling pågikk i mer enn 1 år. Saken ble forlikt før dom ble avsagt., Stavanger tingrett

 5. Advokat, Advokat ved intern juridisk avdeling i oljeselskapet BP Norge. Arbeidet da i stor grad med samordning og unitisering, herunder med det omfattende Ormen Lange prosjektet. Videre arbeidet Audun med kontrahering av rigg, skip etc. til den BP opererte virksomheten på NCS, bistand med kontrakter til omfattende utbyggingsprosjekt på Valhall-feltet og bistand ved salg av andeler i lisenser, BP Norge AS

 6. Advokat og fast advokat, Stilling som advokat og fast advokat ved Wikborg & Rein sitt kontor i Bergen avbrutt av 6 måneder ved kontor i London. Bistand innenfor M&A, bistand til riggeiende selskaper med tvisteløsning og voldgift i omfattende prosesser knyttet til ombygging av rigger ved norske verft og arbeid med skipsfinansiering og salg av skip., Wikborg & Rein

 7. Dommerfullmektig, Arbeid som dommerfullmektig i domstol med full juridisk fagkrets., Midhordland tingrett

 8. Amanuensis/Stipendiat, Forsker- og undervisningsstilling ved juridisk fakultet, Universitetet i Bergen. Undervisning i prosess og skatterett., Universitetet i Bergen

 1. Cand jur
  Universitetet i Bergen

 2. Høyskolekandidat
  Handelshøyskolen BI