ThommessenFlow Finn folk
Fagstoff

Se paneldiskusjon om lakseskatten her

Grunnrenteskatt

Hva er grunnrenteskatt og hva betyr den for norsk havbruksnæring? I videoen under gir Thommessen-partner Mons Alfred Paulsen en kort innføring, som deretter blir etterfulgt av en paneldebatt.

Den 28. september 2022 foreslo regjeringen å innføre grunnrenteskatt på havbruk med virkning fra 1. januar 2023. Nylig ble dette forslaget debattert under et samarbeidsarrangement mellom YoungFish Vest og Thommessen.

I videoen under kan du få med deg Thommessen-advokat Mons Alfred Paulsen sin introduksjon til grunnrenteskatten, etterfulgt av en paneldebatt ledet av Nikolas Skjerping (rådgiver samfunnskontakt og internkommunikasjon i HK-dir). I tillegg til Mons Alfred Paulsen deltar Krister Hoaas (Sjømat Norge), Anne Rokkan (DN) og Reidar Digranes (SP, Bergen) i panelet.

I opptaket under blir blant annet følgende punkter debattert:

  • Mons Alfred Paulsen måler lakseskatt-forslaget opp mot NOU 2021:4 Norge mot 2025: "Grunnleggende skatteendringer må gjennomføres planlagt, varslet og over tid"
  • Faktiske inntekter for stat og kommunene kommer først i 2024 og gir netto inntekt tidligst i 2026-2027. Mons Alfred Paulsen setter spørsmålstegn ved hvorfor regjeringens forslag haster slik
  • Lobbyisme i oppdrettsnæringen?
  • Utilsiktede følger av lakseskatt-forslaget drøftes: tilliten til Oslo Børs, investeringsevne- og vilje og statens kontante tap på trafikklys-auksjon

Kontaktpersoner

Aktuelt