ThommessenFlow Finn folk

Camilla Bergby Managing Associate Advokat

Camilla har mange års erfaring innen norsk og internasjonal skatterett, selskapsrett og alminnelig forretningsjus. Hennes erfaring knytter seg særlig til transaksjoner, omstruktureringer og strukturelle spørsmål innenfor fiskeri og havbruk, shipping, oljeservice og tilknyttet industri. Hun har inngående kunnskap om rederibeskatningsordningen. I tillegg har Camilla lang erfaring innen planlegging og gjennomføring av generasjonsskifter.
 1. Managing associate, Bergen, Thommessen

 2. Senior associate, Bergen, Thommessen

 3. Fast advokat, BAHR

 4. Advokatbevilling

 5. Advokatfullmektig, BAHR

 1. Eksamen i Grunnleggende prosjektledelse (5 studiepoeng)
  Skema Business School

 2. Master i rettsvitenskap
  Universitetet i Oslo

 1. Bedrift, selskap og skatt