ThommessenFlow Finn folk

Skatt og avgift

Thommessen har i en årrekke vært rangert som ledende innenfor skatte- og avgiftsrett. Våre advokater bistår norske og multinasjonale klienter i et bredt spekter av bransjer med norske og internasjonale skatte- og avgiftsspørsmål og i tvister med norske myndigheter.

Skatte- og avgiftsretten preges av internasjonalisering, endringer i verdensøkonomien og teknologiutvikling. Norsk skatte- og avgiftsrett har blitt mer kompleks og påvirkes i økende grad av den internasjonale rettsutviklingen. Manglende forståelse av regelverket kan få store konsekvenser for næringsdrivende. Vi gir tydelige og praktiske råd, slik at våre klienter kan oppnå sine kommersielle mål på en mest mulig effektiv måte.

Med et team på over 20 advokater har Thommessen et av Norges desidert største og mest erfarne skattemiljø. Vi dekker alle praksisområder innenfor skatte- og avgiftsretten, med fokus på transaksjoner, egenkapital- og gjeldsmarkedet, joint ventures, fondsetableringer, fast eiendom, fornybar energi, shipping, samt olje og gass. Vi bistår en rekke ulike aktører fra de største børsnoterte multinasjonale selskapene og internasjonale private equity-aktører til venture capital- og såkornselskaper. Våre advokater bistår i tvister med norske skattemyndigheter og prosederer et betydelig antall skatte- og avgiftssaker i norske domstoler, herunder i Høyesterett.

They have the legal competence and industry understanding to solve difficult matters. Klient
Chambers & Partners, 2023

Kåringer

  • 2023 Band 1 Tax Chambers & Partners
  • 2023 Tier 1 Tax Legal 500
  • 2023 2. plass Skatt Prospera
  • 2023 Tier 1 General Corporate Tax World Tax Review
  • 2023 Tier 1 Indirect Tax World Tax Review
  • 2023 Tier 1 Tax Controversy World Tax Review
  • 2023 Tier 1 Transactional Tax World Tax Review

Teamet

Aktuelt