ThommessenFlow Finn folk

Daniel-André Hansen Senior Associate Advokat

Daniel-André arbeider hovedsakelig med rådgivning av både offentligrettslig og privatrettslig karakter til aktører i fiskeri- og havbruksnæringen. Han har særlig kompetanse på den rettslige reguleringen av akvakulturnæringen, herunder forvaltningsrett, kontraktsrett, samt entrepriserettslige problemstillinger.

I tillegg arbeider Daniel-André med tvisteløsning for norske og internasjonale klienter innenfor fiskeri- og havbruksnæringen.
  1. Senior Associate, Bergen, Thommessen

  2. Associate, Bergen, Thommessen

  3. Mastergradstipendiat, Bergen, Universitetet i Tromsø - Havbruksprosjektet 20/21

  4. Mastergradstipendiat, Bergen, Thommessen

  5. Meddommer, Tromsø, Hålogaland lagmannsrett

  6. Praktikant, Brønnøysund, Brønnøy tingrett

  1. Master i rettsvitenskap
    Universitetet i Tromsø