ThommessenFlow Finn folk

Daniel-André Hansen Associate Advokatfullmektig

Daniel-André arbeider hovedsakelig med offentligrettslige og privatrettslige problemstillinger knyttet til fiskeri- og havbruksnæringen. Han bistår også med alminnelig kontraktsrett, entrepriserettslige problemstillinger og generell tvisteløsning for norske og internasjonale klienter innenfor fiskeri- og havbruksnæringen.
  1. Associate, Bergen, Thommessen

  2. Mastergradstipendiat, Bergen, Universitetet i Tromsø - Havbruksprosjektet 20/21

  3. Mastergradstipendiat, Bergen, Thommessen

  4. Meddommer, Tromsø, Hålogaland lagmannsrett

  5. Praktikant, Brønnøysund, Brønnøy tingrett

  1. Master i rettsvitenskap
    Universitetet i Tromsø