ThommessenFlow Finn folk

Mathias Davidsen Sandnes Associate Advokatfullmektig

Mathias jobber hovedsakelig med skatterettslige spørsmål av nasjonal og internasjonal karakter. Han bistår også norske og internasjonale selskaper i forbindelse med fusjoner, oppkjøp og kapitalmarkedstransaksjoner, samt yter generell selskapsrettslig rådgivning.
  1. Associate, Thommessen

  2. Praktikant, Finansdepartementet, Skattelovavdelingen

  1. Master i rettsvitenskap
    Universitetet i Bergen

  2. Bachelor i rettsvitenskap
    Universitetet i Stavanger