ThommessenFlow Finn folk

Ylva B. Gjesdahl Petersen Partner Oslo

Ylva arbeider med egenkapitalmarkedstransaksjoner og M&A innenfor en rekke ulike bransjer, og bistår både noterte og unoterte utstedere, investeringsbanker og private equity/venture capital-aktører. Hun har særlig omfattende erfaring med å bistå utstedere og investeringsbanker i børsnoteringsprosesser, rettede emisjoner og fortrinnsrettsemisjoner. Ylva gir også løpende rådgivning til klienter innenfor selskapsrett og børs- og verdipapirrett.
 1. IFLR1000
  Notable practitioner, Corporate and M&A

 2. IFLR1000
  Notable practitioner, Capital Markets: Equity

 1. M&A-erfaring

  Ylvas M&A-erfaring inkluderer en rekke transaksjoner for ulike aktører i small/mid cap-segmentet. Ylva har i tillegg bistått klienter med komplekse, grenseoverskridende transaksjoner innenfor large cap-segmentet, herunder gitt bistand til eBay i forbindelse med salget av rubrikkvirksomheten til Adevinta ASA.
 2. ECM-erfaring

  Ylvas kapitalmarkedserfaring inkluderer en rekke børsnoteringsprosesser hvor hun har bistått enten utsteder eller tilretteleggerne, herunder børsnoteringene av Pexip, Crayon, EVRY, Infront, Komplett Bank, Arcus Gruppen, Targovax, Europris og Borregaard.

  Andre nylige kapitalmarkedstransaksjoner inkluderer den rettede emisjonen og etterfølgende børsnoteringen av Klaveness Combination Carriers ASA, fortrinnsrettsemisjonen i Kongsberg Gruppen ASA, fusjonen mellom Belships og Lighthouse Group, fisjonen av Wilh. Wilhelmsen ASA og noteringen av Treasure ASA. Hun har også bistått i forbindelse med en rekke rettede emisjoner i både noterte og unoterte selskaper.
 1. Partner, Oslo, Thommessen

 2. Senioradvokat, Oslo, Thommessen

 3. Fast advokat, Oslo, Thommessen

 4. Fast advokat, London, Thommessen

 5. Advokatfullmektig, London, Thommessen

 6. Advokatfullmektig, Oslo, Thommessen

 7. Advokatfullmektig, Kvale Advokatfirma DA

 1. Eksamen i Grunnleggende prosjektledelse (5 studiepoeng)
  Skema Business School

 2. Master i rettsvitenskap
  Universitetet i Oslo