ThommessenFlow Finn folk

Ylva B. Gjesdahl Petersen Partner Oslo

Ylva arbeider med egenkapitalmarkedstransaksjoner og M&A innenfor en rekke ulike bransjer, og bistår både noterte og unoterte utstedere, investeringsbanker og private equity/venture capital-aktører. Hun har særlig omfattende erfaring med å bistå utstedere og investeringsbanker i børsnoteringsprosesser, rettede emisjoner og fortrinnsrettsemisjoner. Ylva gir også løpende rådgivning til klienter innenfor selskapsrett og børs- og verdipapirrett.
 1. IFLR1000
  Notable practitioner, Corporate and M&A

 2. IFLR1000
  Notable practitioner, Capital Markets: Equity

 1. Partner, Oslo, Thommessen

 2. Senioradvokat, Oslo, Thommessen

 3. Fast advokat, Oslo, Thommessen

 4. Fast advokat, London, Thommessen

 5. Advokatfullmektig, London, Thommessen

 6. Advokatfullmektig, Oslo, Thommessen

 7. Advokatfullmektig, Kvale Advokatfirma DA

 1. Eksamen i Grunnleggende prosjektledelse (5 studiepoeng)
  Skema Business School

 2. Master i rettsvitenskap
  Universitetet i Oslo