ThommessenFlow Finn folk

Venture Capital og Growth Equity

Vi har lang erfaring med å bistå venturekapitalfirmaer, growth equity-investorer, såkornfond, inkubatorer og akselratorer, gründere, engleinvestorer og andre tidlig- og vekstfaseinvestorer, samt deres oppstarts- og porteføljeselskaper, med å etablere, investere i og utvikle vekstselskaper, innhente kapital, foreta investeringer og avhende disse.

Vårt ledende fullservice tilbud inkluderer førsteklasses rådgivning i tilknytning til alle relevante aspekter av betydning for hele livssyklusen til et oppstartselskap, fra første kapitalisering til serie A,-, B- og C-finansiering, tilleggsoppkjøp og fusjoner til avhendelse, herunder strukturering av management insentivprogrammer (MIPs), ansettelsesforhold, regulatoriske spørsmål, beskyttelse av IPR, forhandling av forretningsavtaler, samt skatt.

Våre advokater gir klare og kostnadseffektive råd basert på dyp markeds- og bransjeinnsikt, som er skreddersydd for oppstartsselskaper og venturekapitalbransjen, vekstselskaper og growth equity-investorer.

Teamet

Aktuelt