ThommessenFlow Finn folk

Life Sciences og helse­teknologi

Våre advokater har god kjennskap til life science- og helsebransjen, og holder seg kontinuerlig oppdatert på nasjonale og internasjonale trender og utviklingstrekk som kan påvirke rammevilkårene. På den måten er vi alltid i stand til å gi skreddersydde råd som er tilpasset et marked i stadig endring.

Life science- og helsebransjen er en innovasjonsdrevet bransje der aktørene står ovenfor et bredt spekter av utfordringer. Bransjen er preget av betydelige investeringer knyttet til forskning og utvikling, at patentbeskyttelse er av avgjørende betydning og at hele virksomheten er underlagt en sterk offentligrettslig regulering.

I Thommessen setter vi sammen team som utfyller hverandre, slik at vi kan tilby klienter i bransjen ekspertbistand innenfor alle aktuelle områder. Vi har betydelig kompetanse og erfaring innenfor blant annet patentrett, legemiddellovgivningen, konkurranserett, offentlige anskaffelser, personopplysninger, M&A og selskapsrett.

Våre advokater bistår en rekke internasjonale og norske virksomheter innenfor produksjon og distribusjon av legemidler, bioteknologi og medisinsk utstyr, samt investorer i slike virksomheter.

Vår bistand omfatter blant annet følgende områder:

 • Håndheving og forsvar av immaterialrettigheter, herunder patenter og supplerende beskyttelsessertifikater (SPC)
 • Lisens-, forsknings- og utviklingsavtaler
 • Markedstilgang for legemidler
 • Markedsføring av legemidler
 • Helseforetakenes innkjøp av legemidler
 • Ivaretagelse av industriens interesser og rettigheter overfor offentlige myndigheter
 • Regulatoriske spørsmål knyttet til legemidler, medisinsk utstyr, kosmetikk og næringsmidler
 • Kliniske forsøk/studier
 • Norsk og internasjonal konkurranserett
 • Produktansvar
 • Personopplysninger

Teamet