ThommessenFlow Finn folk

Magnus Hauge Greaker Partner Oslo

Magnus jobber hovedsakelig med tvister og rådgivning knyttet til patenter, varemerker og forretningshemmeligheter for klienter innenfor life sciences, olje- og oljeservice-bransjen, akvakultur og annen teknologi. Magnus har også bred erfaring innenfor markedsføringsrett, legemidellregulatoriske spørsmål og forvaltningsrett.
 1. The Legal 500
  Recommended Lawyer, Intellectual Property

  "Magnus knows the issues very well and will go the extra mile for you. He is a no-nonsense person and will provide clear advice."
  "Thommessen has a good IP team with Eirik Raanes and Magnus Greaker. They work well together and have a good knowledge of IP issues. In addition, they have a good understanding of the industry and know what it is about. That means that they can give good advice."

 2. IAM Patent 1000
  Bronze band, Litigation

 3. IP Stars
  Rising Star, Norway

 1. -

  Tvistesaker

  Magnus har ledet advokatteamet eller vært en del av advokatteamet i en rekke tvister knyttet til patenter, varemerker og forretningshemmeligheter innenfor ulike teknologiområder de senere årene. Han har blant annet representert Idenix Pharmaceuticals, Intervet International, Eli Lilly, Nexans Norway, Enhanced Drilling, Telenor Digital, Whereby, Equinor og BioMar for domstolene.
 1. Partner, Oslo, Thommessen

 2. Senioradvokat, Oslo, Thommessen

 3. Fast advokat, Oslo, Thommessen

 4. Konstituert avdelingsdirektør, Justisdepartementet, Lovavdelingen

 5. Lovrådgiver, Justisdepartementet, Lovavdelingen

 6. Rådgiver, Justisdepartementet, Lovavdelingen

 7. Konstituert sorenskriver, Nordfjord tingrett

 8. Advokatbevilling,

 9. Førstekonsulent, Justisdepartementet, Lovavdelingen

 10. Dommerfullmektig, Nordfjord tingrett

 1. Eksamen i Grunnleggende prosjektledelse (5 studiepoeng)
  Skema Business School

 2. Cand jur
  Universitetet i Oslo

 1. Artikkel om vederlag og erstatning ved immaterialrettsinngrep, sammen med Camilla Vislie, i bok om Immaterialrett, kontrakter og erstatning utgitt på Universitetsforlaget

 2. Kapittelet om Norge i Global Patent Litigation (Kluwer Law International), sammen med Camilla Vislie

 3. Artikkel i Brandnews 6/2016: Två hya domar från Norges Høyesterett, sammen med Camilla Vislie

 4. Artikkel i NIR 6/2006 : Direktiv 2004/48/EF av 29. april 2004 om håndhevelsen av immaterielle rettigheter og norsk rett

 5. Artikkel i NIR 1/2005: Fellesskapspantet - Kan vi finne en samnordisk holdning?