ThommessenFlow Finn folk

Ellen Karina Sødal Marstad Senioradvokat Advokat

Ellen jobber hovedsakelig med juridiske spørsmål knyttet til offshore og onshore-entreprise og -servicekontrakter.

Ellen bistår ulike typer industriklienter i forbindelse med kontrakts- og entrepriseoppdrag, fra løpende rådgivning til bistand i forbindelse med gjennomføring av mer omfattende utbyggings- og leveranseprosjekter. Hun har erfaring fra større tilvirknings- og modifikasjonsprosjekter, utbygging av nye anlegg og ombygging av eksisterende anlegg. Hun rådgir også klienter i forbindelse med både enkle og mer komplekse utstyrsanskaffelser og -leveranser.

Ellen har god kjennskap til standardkontraktene som brukes innen ulike bransjer samt til norsk ulovfestet kontraktsrett og spesialregulering innenfor flere fagområder.

Ellen bistår også klienter i forsikringssaker innen olje, energi og shipping.
 1. Senioradvokat, Oslo, Thommessen

 2. Sensor, Universitetet i Oslo, juridisk fakultet

 3. Fast advokat, Oslo, Thommessen

 4. Konsernadvokat, Wilh. Wilhelmsen Holding ASA

 5. Foreleser, Universitetet i Oslo, juridisk fakultet

 6. Advokatfullmektig, Oslo, Thommessen

 7. Praktikant, EFTA-domstolen (Luxembourg)

 8. Vitenskapelig assistent, Universitetet i Oslo, Nordisk institutt for sjørett

 1. Eksamen i Grunnleggende prosjektledelse (5 studiepoeng)
  Skema Business School

 2. Master i rettsvitenskap
  Universitetet i Oslo

 1. Elektroner på utenlandsreise: Det norske konsesjonsregimet for utveksling av elektrisitet - særlig i lys av EØS-avtalen