ThommessenFlow Finn folk

Ellen Karina Sødal Marstad Managing Associate Advokat

Ellen jobber med juridiske spørsmål knyttet til offshore og onshore-entreprise og -servicekontrakter. I tillegg arbeider hun innen olje og gass, og er del av Thommessens CCS (carbon capture and storage) team.

Ellen bistår klienter i ulike energi-, industri- og infrastrukturprosjekter, gjennom alle prosjektfaser. Hun har omfattende erfaring fra utforming, forhandling og oppfølging av større tilvirknings- og modifikasjonskontrakter, utbygging av nye anlegg og ombygging av eksisterende anlegg. Hun rådgir også klienter i forbindelse med både enkle og mer komplekse utstyrsanskaffelser og -leveranser.

Ellen har god kjennskap til standardkontraktene som brukes innen ulike bransjer samt til norsk ulovfestet kontraktsrett og spesialregulering innenfor flere fagområder.

Ellen bistår også klienter i forsikringssaker innen olje, energi og shipping.
 1. The Legal 500
  Recommended Lawyer, Construction

 1. Secondment, Utleid advokat til Equinors E&P-gruppe i juridisk avdeling, Equinor/Thommessen (secondment)

 2. Senioradvokat, Oslo, Thommessen

 3. Sensor, Universitetet i Oslo, juridisk fakultet

 4. Fast advokat, Oslo, Thommessen

 5. Konsernadvokat, Wilh. Wilhelmsen Holding ASA

 6. Foreleser, Universitetet i Oslo, juridisk fakultet

 7. Advokatfullmektig, Oslo, Thommessen

 8. Praktikant, EFTA-domstolen (Luxembourg)

 9. Vitenskapelig assistent, Universitetet i Oslo, Nordisk institutt for sjørett

 1. Eksamen i Grunnleggende prosjektledelse (5 studiepoeng)
  Skema Business School

 2. Master i rettsvitenskap
  Universitetet i Oslo

 1. Elektroner på utenlandsreise: Det norske konsesjonsregimet for utveksling av elektrisitet - særlig i lys av EØS-avtalen