ThommessenFlow Finn folk
Firmanytt

Stavanger: Søker flere kollegaer til landets ledende fornybar-team

June 1

Å jobbe med fornybar energi i Thommessen innebærer at man får jobbe med både internasjonale, nasjonale og lokale klienter som bidrar til det grønne skiftet.

Thommessen er den største leverandøren av advokattjenester til fornybarselskapene i Norge, og har bistått utbyggere over hele landet i hele næringens lange historie. I årets Advokatundersøkelse i regi av Finansavisen mottok Thommessen flest poeng av alle advokatfirmaer i kategorien fornybar energi. Teamet ble også trukket frem som markedsledende innen fagområdet i årets Chambers Europe. To sentrale bidragsytere i Thommessens fornybaravdeling er June Snemyr og Ole Christoffer Ellingsen, begge partnere i Stavanger.

Førstnevnte var en del av partnerteamet som var med på etableringen av Thommessen i Stavanger i 2020.

- Stavanger har tradisjonelt vært olje- og gasshovedstaden, men står nå midt i omstillingen til å bli Norges energihovedstad. Å jobbe i Stavanger gir oss en nærhet til veldig mange spennende prosjekter knyttet til energiomstilling og det grønne skiftet, forteller June.

Behov for massiv utbygging av ny fornybar energi

Energiomstillingen som både Norge og resten av verden gjennomgår akkurat nå, kommer til å gi behov for massiv utbygging av ny fornybar energi. Sammen tilbyr Thommessen næringslivet noe unikt i denne omstillingen.

- Vi tar med oss klassisk fornybarkompetanse og kombinerer det med kompetanse og bransjekunnskap fra olje og gass. Samlet sett blir dette ledende prosjektekspertise, noe som er akkurat det klienter i energiomstillingen behøver, uansett om de er klassiske fornybar- eller kraftselskaper, oljeselskaper eller nystartede teknologiselskaper, forteller June.

Sammen med resten av teamet har hun i det siste sett en eksplosjon i interessen rundt fornybar energiproduksjon, net zero-løsninger og fokus på bærekraft.

- Dette har kommet høyt på agendaen for veldig mange flere i vår region bare de siste par årene. Den utviklingen tror vi bare kommer til å fortsette og forsterkes i årene fremover, sier June.

Hun ser ikke bort i fra at man kan forvente et enda større trykk både nasjonalt og fra EU-nivå knyttet til etablering av ny fornybarproduksjon i Norge fremover, for å svare på de geopolitiske utfordringene som rammer energitilførsel til Europa.

- Situasjonen vi står i har bidratt til å forsterke behovet for å gjøre nye og til dels vanskelige avveininger og prioriteringer når det gjelder energiforsyning og industriutvikling. For eksempel avgjørelser knyttet til arealbruk, som etablering av nye vindparker både på land og på havet og avgjørelser knyttet til etablering av kraftkrevende industri eller til leverandørindustrien som nå skal inn på nye områder, forteller June.

Lokale, nasjonale og internasjonale klienter

Ole Christoffer startet i Thommessen i 2011 og ble tatt opp i partnerskapet i 2021. Han hadde hovedbase i Oslo flere år, før han i fjor ble en del av satsingen i Stavanger. For Thommessen er samarbeid på tvers viktig – både på tvers av avdelinger og kontorer. Sammen med fornybar-kollegaer i Oslo og Bergen jobber Ole Christoffer, June og resten av teamet først og fremst med aktørene som ønsker å ta del i energiomstillingen ved å etablere, eie og drifte de prosjektene som må til for å få til omstillingen.

- Dette innebærer alt fra klassiske norske kraftkonsern til store, internasjonale energiselskaper og typiske investeringsfond. Klientene er basert både i Stavanger og resten av Rogaland, i resten av Norge eller i Europa og verden for øvrig, forteller partner Ole Christoffer.

Han legger til at teamet i Stavanger særlig har fokus på å bistå klienter med å utvikle nye prosjekter.

- Det kan være alt i fra konsortier som ønsker å etablere seg innen havvind, til selskaper som ser på muligheten for å realisere hydrogenproduksjon, CO2-utnyttelse eller etablering av datasentre, sier Ole Christoffer.

En annen viktig klientgruppe er selskapene som tradisjonelt sett har drevet omtrent utelukkende med olje og gass.

- Vi bistår flere av disse som nå ser på mulighetene for å diversifisere porteføljen. I tillegg bistår vi de klassiske fornybarselskapene som driver med vannkraft, vindkraft og utbygging og drift av strømnett og lignende, forteller Ole Christoffer.

Crop fe5 u8 L0 8378db2b 46de 40c2 b5fe 30274cd2de67

Ønsker flere med på teamet

Siden etableringen i 2020 har Thommessen i Stavanger opplevd sterk vekst – noe som har skapt et solid fundament å bygge videre på. Det som startet som fire partnere, er i dag blitt til et sammensveiset team på 17 medarbeidere som ønsker å få til noe bra sammen. På teamet finner du alt i fra nyutdannede advokatfullmektiger til erfarne partnere.

- At vi er nyetablert i Stavanger betyr at hver enkelt får stor påvirkningsmulighet i bygging av miljø og kultur. Rekrutteringen så langt – på alle nivåer – er gjort med minst to tanker i hodet samtidig. Vi er og skal være en fullintegrert del av Thommessen, med den kulturen som ligger der. Den andre tanken er at vi rekrutterer bredt for å dra nytte av det et mangfoldig kollegium bringer inn av arbeidsmetoder, arbeidsstil og sosiale egenskaper, slik at alle opplever å jobbe i et høytpresterende miljø med takhøyde, forteller June.

Med flere spennende fornybarprosjekter på radaren, søker teamet flere dyktige og hyggelige kollegaer innen de flytter inn i helt ny lokaler i 2023. I K8-bygget i hjertet av byen legges det til rette for teamets krav til vekst, beliggenhet, funksjonalitet og miljøklassifisering.

Ønsker du å bli en del av Thommessen i Stavanger?

Thommessen er den største leverandøren av advokattjenester til fornybarselskapene i Norge, og trenger nå flere dyktige og gode kollegaer med på teamet! Er du nysgjerrig på hvilke muligheter du har i Thommessen? Her kan du lese mer om stillingen, ta kontakt med oss og sende inn en søknad.

Kontaktpersoner

Aktuelt