ThommessenFlow Finn folk
Firmanytt

Skal utvide teamet i energihovedstaden Stavanger

Jone Stakkestad

– Å være etablert og å jobbe i Stavanger gir oss en nærhet til veldig mye spennende aktivitet, forteller partner Jone Stakkestad.

Jone startet selv i Thommessen i 2020, og var en del av partnerteamet som etablerte Thommessen i Stavanger. I dag jobber han i Thommessens Ocean & Industry-gruppe, som blant annet bistår klienter innen olje- og gassnæringen.

- I Stavanger har vi på kort tid etablert et veldig slagkraftig team som er en integrert del av et svært kompetent og veldrevet advokatfirma, med markedsledende ressurser innenfor alle relevante fagområder, forteller Jone.

På to år har teamet møtt mange eksisterende og potensielt nye klienter, flyttet inn i flotte lokaler i Kirkegaten og inngått avtale om flytting til K8 i 2023, det nye signalbygget i hjertet av byen.

- Vi har også rekruttert mange nye kollegaer. Om vi ser tilbake på de siste to årene har vi fått til veldig mye, men vi er fortsatt i en vekstfase og i en utfordrerrolle lokalt. Dette inspirerer og motiverer, sier Jone.

For teamet i Stavanger har det vært viktig å ha med seg Thommessens DNA helt fra starten.

- Vi har vært veldig opptatt av å bli en fullt integrert del av Thommessen, og å implementere Thommessens etablerte kultur også i Stavanger. I oppstarten flyttet to senioradvokater fra Oslo til Stavanger. Likevel er de fleste i Stavanger nye i Thommessen, og flere er nyutdannede, forteller Jone.

Vilde 20

ADVOKATFULLMEKTIG: I tillegg til seniorteamet som etablerte Thommessen i Stavanger, har teamet blitt utvidet med flere advokatfullmektiger de siste månedene. Vilde Helliesen Ueland jobber i Thommessens M&A-avdeling, og ble en del av Thommessen i Stavanger i 2021.

Åpen, energisk og nyskapende region

Å jobbe i Thommessen i Stavanger innebærer at man får jobbe med både lokale, nasjonale og internasjonale klienter. Stavanger-regionen har et uttalt mål om å være den storbyregionen med størst verdiskapningsevne og konkurransekraft i landet.

- Regionen er åpen, energisk og nyskapende, og har en sterk internasjonal orientering. Mange internasjonale selskaper og organisasjoner har kontorer her. Stavanger har historisk hatt stor grad av arbeidsinnvandring til byens internasjonale næringsliv og forskningsmiljøer. Næringsutviklingen basert på olje og gass har vært et viktig grunnlag for denne utviklingen, forteller Jone.

Byen har i over 40 år ledet an i utviklingen av Norge som energinasjon. Det er rundt 35 olje- og gasselskaper, i tillegg til over 400 leverandør- og teknologiselskaper, i regionen. Dette gjør at veldig mange av de spennende prosessene hvor Ocean & Industry-teamet har en rolle, har sitt utspring i byen.

- Det er høy aktivitet i oljeselskapene om dagen. Dette innebærer en lang rekke spennende prosesser hvor vi kan bidra til verdiskaping. Samtidig skjer det en omstilling også i olje- og gassnæringen. Flere selskaper investerer i aktiviteter som elektrifisering med strøm fra land eller egne vindmøller offshore og karbonfangst og lagring (CCS), forteller Jone.

Ocean & Industry-gruppen jobber tett med flere av oljeselskapene, og bidrar i alle faser av prosjektene.

- Vi bistår olje- og gassnæringen med alt de trenger av juridisk bistand. Vi jobber veldig tett på våre klienter, og bidrar derfor også utover rene juridiske råd – vi kan næringen og forstår driverne, sier Jone.

Kombinasjonen av vår spisskompetanse innen olje og gass, shipping, skatt, finansiering og transaksjoner, ser vi at større klienter innen offshore-segmentet setter pris på. Jone Stakkestad
Partner

Det grønne skiftet

Samtidig som at det er høy aktivitet i oljesektoren, skjer det også andre spennende ting i Stavanger. Tettheten av teknologiselskaper og stor investeringsvilje gjør at regionen også spiller en viktig rolle i omstillingen i næringslivet.

- Både etablerte selskaper innen blant annet oljenæringen og nystartede miljøer satser tungt på ny teknologi som kan bidra til det grønne skiftet, forteller Jone.

I tillegg til å bistå oljeselskapene, jobber Ocean & Industry-teamet også for leverandørindustrien.

- Dette er en næring som i vår region tidligere nesten utelukkende leverte til oljenæringen, men som nå ser muligheter og også fokuserer på andre næringer som havbruk og fornybar. Her bistår vi primært med kontraktsforhandlinger og oppfølging, selskapsrett, tvister og transaksjon, forteller partneren.

Jone vektlegger at Thommessen skal bidra til det lokale næringslivet gjennom engasjement i Næringsforeningen, i vekstinkubatorer og ved å være med på å skape "energihovedstaden Stavanger" sammen med andre aktører i Rogaland.

- Genuint ønske om å få til noe bra sammen

Thommessen er organisert i avdelinger og faggrupper uavhengig av kontorsted. Teamet i Ocean & Industry jobber hver dag sammen med kollegaer i både Oslo, Bergen og Stavanger.

- Vi jobber tett sammen, møtes flere ganger i uken og fokuserer på å bruke de ressursene som er best egnet til å løse oppdraget, uavhengig av hvor vedkommende sitter. Vi er ett selskap, og måler oss selv som ett selskap. Hvorvidt vi lykkes avhenger av totaliteten og måles ikke på det enkelte kontorsted eller avdeling. For meg som kom til Thommessen for to år siden, har denne viljen og evnen til å jobbe på tvers vært både imponerende og inspirerende. Her drar virkelig alle i samme retning, forteller Jone.

I sine to første år har Thommessen i Stavanger fokusert på å bygge et godt lag og en god kultur med best mulig grunnlag for utvikling og trivsel.

- Vi har rekruttert personer med utfyllende egenskaper og med vilje til å bidra i en oppbyggingsfase. Vi har en god blanding av erfaring fra voksne advokater og entusiastisk energi fra nyutdannede, som er sultne på læring og utfordringer. I teamet har vi folk fra hele landet, akkurat som i Stavanger og Rogaland ellers. Resultatet av god rekruttering, riktig innstilling hos medarbeiderne og fokuset på kulturbygging er at vi er en sammensveiset gjeng som drar i samme retning, og som har et genuint ønske om å få til noe bra sammen, sier Jone.

Ønsker du også å bli en del av teamet i Stavanger?

Thommessen har som mål å bygge det ledende kontoret for transaksjoner, tvister og større prosjekter i Stavanger, og søker derfor flere flinke, ambisiøse kollegaer som er hyggelige å jobbe med! Ocean & Industry-gruppen er en av avdelingene som søker flere advokater og advokatfullmektiger. Les mer og søk her.

Kontaktpersoner

Aktuelt