ThommessenFlow Finn folk
Firmanytt

Thommessen flytter inn i nytt signalbygg i Stavanger

Natt bredde

Thommessen har ambisjoner om ytterligere vekst i Stavanger og flytter i 2023 inn i K8-bygget i Stavanger sentrum.

Thommessen etablerte seg for alvor i Stavanger våren 2020, med mål om å bli det klart ledende advokatkontoret også i Stavanger-regionen. Etter ett år teller vi 14 medarbeidere, med planer om videre vekst.

- Vi sikter mot en dobling av antall medarbeidere når det nye høyhuset i St. Olavs-kvartalet står ferdig i 2023, sier Jone Stakkestad, leder ved Thommessens kontor i Stavanger.

Her vil Thommessen legge beslag på hele 12. etasje i et sentralt og moderne bygg med fantastisk utsikt og et bredt utvalg av fasiliteter.

- I takt med våre ambisjoner i Stavanger har vi vært på jakt etter noe større. K8 tilfredsstiller våre krav til beliggenhet, funksjonalitet og miljøklassifisering, sier Managing Partner Sverre Tyrhaug.

- Thommessen stiller store krav til framtidens arbeidsplasser, det har derfor vært helt avgjørende at K8 blir klassifisert med en rekke miljø- og energistandarder, som Breeam Excellent og Well Gold. Den økte bevisstheten rundt det grønne skiftet og kravet til samfunnsnytte gjelder for både utbyggere og leietakere, supplerer prosjektleder Andreas Poulsson i Base Property.

Teamet i Stavanger jobber tett med det lokale næringslivet, med fokus på olje og gass, fornybar, teknologi, tvist og transaksjon.

- Vi tror at timingen for videre vekst i Stavanger er helt riktig. Fremover ønsker vi i enda større grad å være med på å bidra til et velfungerende næringsliv i en by med sterk internasjonal orientering, som har ledet an i utviklingen av Norge som energinasjon, og som har et voksende miljø innen teknologi, innovasjon og bærekraft, sier Jone.

Her kan du lese mer om K8 - Stavangers nye signalbygg

Kontaktpersoner

Aktuelt