ThommessenFlow Finn folk
Firmanytt

Nye partnere i Thommessen

Nye partnere 2022

Med tre interne partneropprykk styrker vi kompetansen vår innen M&A, bank, finansiering, insolvens og restrukturering, og næringseiendom.

Vi er stolte av å kunne presentere Nicolai Julsvoll, Frida Stene-Slotte og Mette Borger Fyksen som nye partnere i Thommessen fra 1. januar 2023.

- Det er med stor glede at vi får tre ledende forretningsadvokater som nye partnere i Thommessen. Nicolai, Frida og Mette er godt likte lagspillere med spisskompetanse innen sine områder, sier Managing Partner Sverre Tyrhaug.

  • Nicolai Julsvoll har vært i en del av Thommessens M&A-avdeling siden han startet som advokatfullmektig i 2013. Hans erfaring og faglige kompetanse omfatter både M&A- og kapitalmarkedstransaksjoner, og han har de siste årene jobbet med et stort antall børsnoteringer og emisjoner, overtakelsestilbud på børs, samt private M&A transaksjoner – særlig i Private Equity-segmentet. Som nytt partnertilskudd i bransjens klart ledende transaksjonsavdeling vil Nicolais fokusområder være M&A- og ECM-transaksjoner, med særlig fokus på aktører innen Venture Capital, Private Equity og teknologi.
  • Frida Stene-Slotte startet i Thommessen i 2014, rett etter fullførte studier, og har siden starten vært tilknyttet teamet som jobber med bank, finansiering, insolvens og restrukturering. Frida bistår både långivere og låntakere i norske og internasjonale låneavtaler, syndikert og strukturert lånefinansiering samt utstedelse av obligasjonslån på tvers av bransjer. Fremover skal hun ha særlig fokus på obligasjonslån og restrukturering. Frida er en utpreget god prosjektleder, og har vært sentral i utforming og implementering av våre ulike prosjektverktøy i flere større prosjekter.
  • Mette Borger Fyksen startet i Thommessen i 2011, og har siden den gang vært en del av teamet som jobber med næringseiendom. Hun jobber hovedsakelig med transaksjoner, og bistår alt fra tilretteleggere, institusjonelle investorer og eiendomsfond til store og små eiendomsselskaper. Mette er også en viktig ressurs i arbeidet med leiekontrakter. De siste årene har Mette hatt særlig ansvar for bærekraft innen eiendomsbransjen. Hun har holdt flere foredrag innen temaet og har blant annet arbeidet med å opprette eiendom som en egen seksjon i Thommessens Sustainability Database – vårt digitale verktøy for regelverk og initiativer innen bærekraft.

Kontaktpersoner