ThommessenFlow Finn folk
Fagstoff

Bærekraftige regelendringer som påvirker eiendomsbransjen

GETTYIMAGES-1222647141

1. juli 2022 trer det i kraft flere regelendringer som er relevante for eiendomsbransjen. Regelendringene skal blant annet bidra til et større fokus på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og legge til rette for økt grad av ombruk og avfallssortering i byggeprosjekter.

Det er inspirerende å se hvordan eiendomsbransjen har tatt grep, og at aktørene selv har vært den viktigste pådriveren for det grønne skiftet i eiendoms-, bygg- og anleggssektoren. Mange har etterlyst klarere krav fra myndighetenes side, og at regelverket i alle fall ikke skal være til hinder for en utvikling i mer bærekraftig retning. Regelendringene som trer i kraft 1. juli, vil bidra til bærekraftig utvikling i bransjen.

 1. Åpenhetsloven
  Åpenhetsloven er en ny lov som trer i kraft 1. juli 2022. Loven pålegger større virksomheter å foreta aktsomhetsvurderinger knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Virksomheten plikter å rapportere om aktsomhetsvurderingene, og allmennheten har rett til å etterspørre informasjon om virksomhetens håndtering av faktiske og potensielle negative forhold.

  Sjekk om din virksomhet er omfattet av åpenhetsloven med vårt nye Rapporteringskompass. Test din virksomhet her
 2. Endringer i byggevareforskriftens dokumentasjonskrav
  Fra og med 1. juli 2022 er byggevarer som ikke er CE-merkede unntatt fra Byggevareforskriftens dokumentasjonskrav, slik at det nå skal være enklere og billigere å omsette brukte byggevarer. Endringen har flyttet ansvaret for at ombruksmaterialene oppfyller tekniske krav fra den som omsetter de brukte byggevarene, til den som ønsker å benytte seg av disse.

  Les mer om Veileder for omsetning av brukte byggevarer i vår Sustainability Database. Logg inn eller registrer deg her
 3. Nye krav i TEK17
  Det innføres fra 1. juli 2022 flere nye krav i Byggteknisk forskrift (TEK17), herunder:

  - Nybygg skal prosjekteres og oppføres slik at det er tilrettelagt for senere demontering, forutsatt at dette er praktisk og økonomisk forsvarlig.

  - Det stilles krav om ombrukskartlegging ved rivning eller vesentlig endring av mer enn 100 m2 BRA av eksisterende boligblokker og yrkesbygg.

  - Kravet til avfallssortering og minimumsnivået for energieffektivitet er skjerpet inn, og det er innført krav om klimagassregnskap.

  Vi bemerker at det for søknader som kommer inn til bygningsmyndighetene før 1. juli 2023, er valgfritt å følge forskriftsendringene. Les mer om TEK17 i vår Sustainability Database. Logg inn eller registrer deg her

Kontaktpersoner