ThommessenFlow Finn folk

Simon Ulleland Managing Associate Advokat

Simon har bred kompetanse innen forvaltningsrett og eiendomsregulatoriske emner, og jobber særlig med alle typer spørsmål innenfor offentlig rett og plan- og bygningsrett. Han vurderer planprosesser, seksjoneringssaker, delesaker og følger opp bygningsmyndighetenes arbeid. Simon bistår også i kompliserte utbyggingsavtaler og kvalitetssikrer regulatoriske forhold i eiendomstransaksjoner og eiendomsutviklingsprosjekter. Han bistår også i forbindelse med eiendomstransaksjoner, leie av næringseiendom og øvrige problemstillinger relatert til fast eiendoms rettsforhold.
  1. Managing Associate, Oslo, Thommessen

  2. Senior Associate, Oslo, Thommessen

  3. Associate, Oslo, Thommessen

  4. Advokatbevilling, Advokatbevilling, Thommessen

  1. Eksamen i Grunnleggende prosjektledelse (5 studiepoeng)
    Skema Business School

  2. Master i rettsvitenskap
    Universitetet i Oslo