ThommessenFlow Finn folk

PropTech

Digitaliseringsbølgen treffer eiendomsbransjen med full kraft. Teknologiselskaper utfordrer de tradisjonelle forretningsmodellene og tilbyr nye digitale løsninger som løser eiendomsbransjens behov og problemer på en ny og mer effektiv måte. Denne teknologien som særlig retter seg mot eiendom kalles gjerne PropTech. Vårt tverrfaglige PropTech-team bistår klienter i eiendomsbransjen når den digitale strategien skal legges og når nye løsninger skal utvikles og anskaffes.

Aktører i næringseiendom står overfor en digital omstilling for å være konkurransedyktige. Det er en formidabel utvikling i antallet nye virksomheter som enten utfordrer de etablerte aktørene eller som tilbyr produkter og tjenester som eksempelvis effektiviserer oppføring av bygg, bidrar til bedre utnyttelse av areal eller automatiserer forvaltningsprosesser. Konsepter og begreper som skytjenester, smarte bygg, smarte byer, IoT (internet of things), robotisering, droner, AI (artificial intelligence), VR (virtual reality), crowdfunding og big data er høyaktuelle også innen eiendom. Teknologien materialiserer seg i forretningskonsepter som co-working, 3D-modulering og nye plattformer for samhandling med kunder og leietakere.

Med ny teknologi og nye løsninger kommer også nye problemstillinger som hittil har vært lite kjent i eiendomsbransjen. Hvordan kan store datamengder kommersialiseres? Hvem skal eie teknologien? Og hvordan bør bruk av PropTech og gjennomføring av digitaliseringsprosjekter avtalefestes?

Thommessen har i mange tiår bistått de største eiendomsaktørene på det norske markedet. Tverrfaglig samarbeid er avgjørende når vi rådgir PropTech-selskaper og eiendomsselskaper i møtet med ny teknologi. Gjennom vår tverrfaglige PropTech-gruppe kombinerer vi våre eiendomsadvokaters bransjekunnskap og erfaring med et av markedets ledende fagmiljøer innenfor teknologi og personvern.

Vårt team arbeider i hovedsak innenfor fire hovedkategorier:

  1. Anskaffelse, forhandling og avtaleinngåelse: Vi bistår særlig eiendomsselskaper med anskaffelse av løsninger og tjenester innen PropTech, herunder i konkurranse, avtaleforhandling, avtaleutforming og kontrakt- og endringshåndtering.
  2. Kommersiell/strategisk: Vi bistår løpende med rådgivning i forbindelse med implementering av digital strategi, utvikling av produkter og tjenester mv.
  3. Regulatorisk: Vi bistår med alle regulatoriske problemstillinger som kan oppstå i møte med ny teknologi.
  4. Transaksjon: Teknologi og digitalisering er i økende grad fokusområder i M&A-prosjekter. Vårt team jobber tett med våre transaksjonsadvokater på komplekse grensekryssende transaksjoner.
Their expertise, experience, and dedication to the client’s needs make them a trustworthy partner for all types of property projects. Klient
Legal 500, 2024

Teamet