ThommessenFlow Finn folk

Reidar Myhre Associate Partner Advokat

Reidar har de siste årene vært involvert i en rekke større transaksjoner knyttet til kjøp og salg av næringseiendom og industrivirksomhet. Han foreleser jevnlig på JUS-kurs i emner innenfor eiendomsjus og insolvens. Reidar er tilknyttet kompetanseområdene Næringseiendom samt Insolvens og restrukturering.
 1. The Legal 500
  Recommended Lawyer, Insolvency and corporate recovery

 1. Assosiert partner, Oslo, Thommessen

 2. Fast advokat, Oslo, Thommessen

 3. Advokatfullmektig, Oslo, Thommessen

 4. Dommerfullmektig, Sandnes sorenskriverembete

 5. Lovrådgiver, Justisdepartementets lovavdeling

 6. Førstekonsulent, Justisdepartementets lovavdeling

 7. Vitenskapelig assistent, Universitetet i Oslo, Institutt for privatrett

 1. Eksamen i Grunnleggende prosjektledelse (5 studiepoeng)
  Skema Business School

 2. Cand jur
  Universitetet i Oslo