ThommessenFlow Finn folk

Silje Haagensen Associate Advokatfullmektig

Silje gir juridisk bistand innen næringsleie, eiendomstransaksjoner, eiendomsutvikling og øvrige problemstillinger knyttet til fast eiendoms rettsforhold.
  1. Advokatfullmektig, Oslo, Thommessen

  1. Master i rettsvitenskap
    Universitetet i Oslo