Utvalgte prosjekter

 • 2016

  TONO - RiksTV (opphavsrett)

  Camilla representerer TONO i en opphavsrettstvist mot RiksTV. Saken gjelder krav om erstatning for manglende klarering av opphavsrettbeskyttede musikkrettigheter i 24 TV-kanaler som RiksTV mottar fra utenlandske kringkastere og sender til sine abonnenter. TONO vant saken i Oslo tingrett (dommen er anket).

 • 2016

  Idenix Pharmaceuticals – Gilead (patent)

  Camilla ledet et team med fire Thommessen-advokater som representerte Idenix Pharmaceuticals mot Gilead i ankesak i Borgarting lagmannsrett vedrørende gyldigheten av legemiddelpatenter som beskytter kjemiske forbindelser til bruk for behandling av Hepatitt C. Saken er en av de største og mest komplekse patentsakene som har vært ført for norske domstoler, og er en del av en multinasjonal patentvist.

Arbeidserfaring

 • 2012–
  Partner, Oslokontoret, Thommessen
 • 2006–2012
  Advokat, Oslokontoret, Thommessen
 • 2005
  Advokatbevilling
 • 2003–2006
  Øvre Romerike tingrett, Dommerfullmektig
 • 1999–2003
  Rådgiver, Lovavdelingen, Justisdepartementet
 • 1995–1997
  Vitenskapelig assistent, Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo

Utdanning

 • 1999
  Cand jur, Universitetet i Oslo

Publikasjoner

 • Global Patent Litigation: Strategy and Practise - Norway, Kluwer Law 2016

  2016

 • Global Patent Litigation: Strategy and Practise - Norway, Kluwer Law 2014

  2014

 • Varemerker som søkeord - nok en gang!, Lov & Data 2014

  2014

 • Grenseoppgang fra Strasbourg i Tønsbergs Blad-saken, Jussens venner nr. 5/2007

  2007

 • Høyesterett og menneskerettighetene, TANO Aschehoug 1999

  1999