Utvalgte prosjekter

 • 2016–2018

  Patenttvister 2016-2018

  Camilla har ledet advokatteamet i en rekke patenttvister de senere år. Hun har blant annet representert Eli Lilly, Nexans Norway og Statoil ASA i teknologirelaterte saker for norske domstoler og andre tvisteløsningsorganer.

 • 2016–

  TONO - RiksTV (opphavsrett)

  Camilla representerer TONO i en opphavsrettstvist mot RiksTV. Saken gjelder krav om erstatning for manglende klarering av opphavsrettbeskyttede musikkrettigheter i 24 TV-kanaler som RiksTV mottar fra utenlandske kringkastere og sender til sine abonnenter. TONO vant saken i Oslo tingrett og i Borgarting lagmannsrett. Dommen er anket og deler av saken vil bli behandlet av Høyesterett i 2018.

Arbeidserfaring

 • 2018
  Møterett for Høyesterett
 • 2012–
  Partner, Oslokontoret, Thommessen
 • 2006–2012
  Advokat, Oslokontoret, Thommessen
 • 2005
  Advokatbevilling
 • 2003–2006
  Øvre Romerike tingrett, Dommerfullmektig
 • 1999–2003
  Rådgiver, Lovavdelingen, Justisdepartementet
 • 1995–1997
  Vitenskapelig assistent, Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo

Utdanning

 • 1999
  Cand jur, Universitetet i Oslo

Publikasjoner

 • Global Patent Litigation: Strategy and Practise - Norway, Kluwer Law 2016

  2016

 • Global Patent Litigation: Strategy and Practise - Norway, Kluwer Law 2014

  2014

 • Varemerker som søkeord - nok en gang!, Lov & Data 2014

  2014

 • Grenseoppgang fra Strasbourg i Tønsbergs Blad-saken, Jussens venner nr. 5/2007

  2007

 • Høyesterett og menneskerettighetene, TANO Aschehoug 1999

  1999