ThommessenFlow Finn folk

Forbruker og marked

Globalisering og ny teknologi har endret kjøpsvanene våre. I EU har det de siste årene vært stort fokus på å tilpasse lovgivningen til det moderne markedet og å styrke forbrukervernet. Dette arbeidet har medført nye og strengere krav til virksomheter som tilbyr varer og tjenester til norske forbrukere – og ikke minst økt risiko.

Thommessen har et dedikert team med spisskompetanse på forbruker- og markedslovgivningen. Dette gjør at vi kan bistå nasjonale og internasjonale klienter med å holde oversikt over den raskt skiftende og etter hvert omfattende reguleringen. Vi har også inngående bransjekunnskap som gjør at vi kan bistå med å iverksette tiltak som sikrer virksomhetens etterlevelse av forbruker- og markedslovgivningen og avtaleverk mellom aktørene i verdikjeden og ut mot sluttkunden.

Vi håndterer alle typer juridiske spørsmål som er relevante for virksomheter som tilbyr varer og tjenester til norske forbrukere og bistår blant annet med:

 • Rådgivning om alle aspekter ved reklame og markedsføring, som vurdering av reklamekampanjer, utsendelse av markedsføringshenvendelser og influencer marketing
 • Bistand til virksomheter som driver netthandel, for eksempel om angrerett og krav til kjøps- og bestillingsprosessen
 • Veiledning om reglene for salgsmarkedsføring, herunder kravet til førpris
 • Innsamling og behandling av personopplysninger
 • Forhandlinger, inngåelse og oppfølgning av leverandøravtaler, forhandleravtaler og franchiseavtaler
 • Rådgivning om ulike former for betalings- og nedbetalingsløsninger
 • Opprettelse og gjennomgang av kjøpsvilkår og personvernerklæring
 • Veiledning om forpliktelsene som følger av forbrukerkjøpsloven, digitalytelsesloven, produktansvarsloven og relatert lovgivning
 • Rådgivning om lovgivningen knyttet til lotteri og pengespill
 • Veiledning ved bruk av bærekraftspåstander i markedsføring
 • Håndtering av saker for domstolene, Forbrukertilsynet, Forbrukerklageutvalget, Markedsrådet og Matvarebransjens Faglige Utvalg

Teamet

Aktuelt