ThommessenFlow Finn folk

Mathilde Rye Ramberg Managing Associate Advokat

Mathilde jobber med løpende rådgivning og tvisteløsning, særlig innenfor rettsområdene næringseiendom og entreprise. Hun har betydelig erfaring med både land- og offshore-entreprise, og har prosedert et høyt antall saker både for de ordinære domstolene og i voldgift. Mathilde har også betydelig erfaring med kontraktsrettslige problemstillinger og tvister.
 1. Senioradvokat, Bergen, Thommessen

 2. Fast advokat, Bergen, Thommessen

 3. Advokatfullmektig, Bergen, Thommessen

 1. Eksamen i Grunnleggende prosjektledelse (5 studiepoeng)
  Skema Business School

 2. Master i rettsvitenskap
  Universitetet i Bergen

 3. Fullført ett år av økonomi og administrasjon
  Høgskolen i Bergen