ThommessenFlow Finn folk

Karoline Gloppen Senior Associate Advokat

Karoline jobber hovedsakelig med tvisteløsning og prosedyre. Hun har bred erfaring innenfor kontraktsrett, selskapsrett, børs- og verdipapirhandelrett og strafferett, og tar forsvareroppdrag i saker om økonomisk kriminalitet.

Karoline er medlem av Thommessens faggruppe for compliance, og bistår klienter med krisehåndtering og rådgivning knyttet til blant annet sanksjoner og eksportkontroll.
  1. Senior Associate, Oslo, Thommessen

  2. Politiadvokat, Innlandet politidistrikt

  3. Associate, Oslo, Thommessen

  1. Eksamen i Grunnleggende prosjektledelse (5 studiepoeng)
    Skema Business School

  2. Master i rettsvitenskap
    Universitetet i Bergen