ThommessenFlow Finn folk

Ivar Strandenes Managing Associate Advokat

Ivar jobber primært med næringseiendom. Han har spesielt fokus på transaksjoner knyttet til næringseiendom og eiendomsselskaper, i tillegg til utvikling og leie/utleie av næringseiendom. Ivar har også lang erfaring med rettssaker og tvistebehandling, både for voldgiftsdomstoler og de vanlige norske domstoler. Ivar har inngående kjennskap til selskaps- og skatterett som er relevant for næringseiendomsbransjen. Han bistår jevnlig eiendomsaktører i skatte- og avgiftsspørsmål, særlig i forbindelse med utvikling- og utbyggingsprosjekter. Ivar er også medlem av Thommessens faggruppe for bærekraft og klimarisiko, med et spesielt fokus på bærekraft innen eiendomssektoren.
 1. Managing Associate, Bergen, Thommessen

 2. Senior Associate, Bergen, Thommessen

 3. Lawyer, Bergen, Thommessen

 4. Dommerfullmektig, Sogn tingrett

 5. Lawyer, Bergen, Thommessen

 6. Advokatbevilling

 7. Associate, Bergen, Thommessen

 1. Eksamen i Grunnleggende prosjektledelse (5 studiepoeng)
  Skema Business School

 2. Master i rettsvitenskap
  Universitetet i Bergen