ThommessenFlow Finn folk

Eyolf Aarø Associate Advokatfullmektig

Eyolf jobber primært med finansregulatoriske spørsmål. Han bistår norske og internasjonale kapitalforvaltere, banker og andre markedsdeltakere i transaksjoner og med løpende rådgivning, herunder knyttet til nyere bærekraftsregler.
  1. Advokatfullmektig, Oslo, Thommessen

  2. Vitenskapelig assistent, Universitetet i Bergen

  3. Arbeidsgruppeleder for 2. studieår, Universitetet i Bergen

  1. Master i rettsvitenskap
    Universitetet i Bergen

  2. LLM
    UC Hastings College of the Law