ThommessenFlow Finn folk

Andreas Meidell Partner Oslo

Andreas leder Thommessens kompetanseområde for forsikring, og bistår en rekke forsikringsklienter i Norge og utlandet. Hans praksis favner om saker innen marine, energi, financial lines, eiendom og reassuranse, samt internasjonale sanksjoner og eksportkontroll. Andreas er en erfaren prosedyreadvokat, og bistår norske og internasjonale klienter for norske domstoler og i voldgift. Han oppnevnes også jevnlig som dommer i norske og internasjonale voldgiftssaker. Andreas var styreleder i Den norske Sjørettsforening (CMI) fra 2015 til 2020.
 1. The Legal 500
  Leading Individual, Insurance

  "Andreas Meidell is probably one of the best insurance lawyers in Norway."

 2. The Legal 500
  Recommended Lawyer, Dispute Resolution

 3. Chambers & Partners Europe
  Rangert, Shipping: Dispute Resolution

  Andreas Meidell is known as an insurance specialist with notable experience in shipping sector cases. He acts for major international marine insurers and their insured on disputes arising from collisions or groundings. Clients note his considerable technical knowledge and his academic background.

 4. Finansavisens Advokatundersøkelse
  1. plass, Forsikringsrett

 5. Who's Who Legal
  Recommended Lawyer, Transport - Shipping

 6. Best Lawyers
  Recognized Lawyer, Arbitration and Mediation

 7. Best Lawyers
  Recognized Lawyer, Shipping & Maritime Law

 1. Partner, Oslo, Thommessen

 2. Fast advokat, Oslo, Thommessen

 3. Førsteamanuensis dr juris, Juridisk Fakultet UiB

 4. Stipendiat, Juridisk Fakultet UiB

 5. Advokatfullmektig, Wikborg Rein

 1. Dr juris
  Universitetet i Bergen

 2. Utvekslingsopphold
  Faculté du Droit, Aix-en-Provence

 3. Cand jur
  Universitetet i Bergen

 1. Chambers Global Practice Guide: Shipping (Norway law and practice)

 2. The Shipping Law Review, Chapter 31: Norway (Law Business Research)

 3. Ulike vedtakelseskrav for voldgift: Utfordringer over landegrensene, i Berg/Nisja: Avtalt Prosess (Universitetsforlaget)

 4. Voldgiftsloven med kommentarer - medforfatter (Gyldendal)

 5. International contracts and currency fluctuations (Cappelen)

 6. An anational approach to international contracts (Cappelen)

 7. Reassuransekontrakten - en kort innføring, Tidsskrift for Forretningsjus 20016, s 203-212

 8. Anasjonal kontraktsrett - "Lex Mercatoria", Nybrott og Odling - Festskrift til Nils Nygaard

 9. Standardvilkår som uniforme regler for internasjonale kontrakter: En introduksjon

 10. Reforhandlingsplikt ved irregulær økonomisk utvikling i langvarige kontraktsforhold, Lov og Rett nr 8 2002 s 498-508