ThommessenFlow Finn folk
Firmanytt

Finansregulatoriske oppdateringer effektivt og oversiktlig

New York

Ønsket om en effektiv løsning for faglig oppdatering på rettsutviklingen innen det finansregulatoriske området var utgangspunktet for ThommessensTracker. Tjenesten ble utviklet i samarbeid med klient, og brukes hyppig både internt i Thommessen og av klienter som jobber med finansregulatoriske spørsmål.

- Selv for oss som jobber med finansregulatoriske spørsmål daglig kan det være noe vanskelig å ha oversikt over regelverket fra EU, og hva som er status fra det blir foreslått i EU til det blir gjennomført i norsk rett, forteller Jørgen Keiserud.

Han er en del av kjerneteamet i Thommessen som følger rettsutviklingen i EU, EØS og Norge tett og sørger for at ThommessenTracker til enhver tid er oppdatert med siste nytt.

Ideen om ThommessenTracker oppsto med utgangspunkt i en klients behov.

- Klienten ønsket en mer effektiv faglig oppdatering på rettsutviklingen innen finanssektoren med utgangspunkt i EUs regelverksarbeid på området. Advokatene våre er de som kjenner klientens behov best. Sammen med innovasjonsavdelingen utviklet finansregulatorisk avdeling i Thommessen en tjeneste som samler informasjon om regelverksutviklingen på området på et sted, sier digitaliseringssjef Trine Melsether.

Som forretningsadvokatfirma er kunnskap vår viktigste ressurs. I arbeidet med utvikling av nye digitale tjenester handler det ofte om å koble våre advokaters kunnskap og erfaring med teknologi og nytenkning, for å gjøre juridiske temaer både mer tilgjengelig og forståelig.

Thommessen Tracker Team

Teamet som står bak ThommessenTracker

Effektiviserer arbeidet hos klient og internt i Thommessen

Jørgen er en del av kjerne-teamet i Thommessen som jobber med å holde ThommessenTracker oppdatert. Teamet følger regelverksutviklingen tett slik at brukeren kan være trygg på at tjenesten er oppdatert.

- Vi gjør mer enn å bare videreformidle nyheter fra EU – vi oversetter til norsk, forenkler og gjør våre egne vurderinger. Nyhetssakene er også koblet til overordnede temasider slik at du kan lese mer om bakgrunnen for regelverket og forstå det større bildet. Målet er å gi brukeren verdifull og lett tilgjengelig informasjon samlet på et sted, forteller Jørgen.

Neste steg er å utvide tjenesten til å også dekke særnorske regler som ikke har tilknytning til EU-initiativ. Dette dreier seg blant annet om sparebank- og pensjonsområdet som representerer rettsområder som ikke i like stor grad er drevet av EUs regelverksarbeid, men som like fullt dreier seg om sentrale rettsområder i det samlede norske regelverket på bank-, finans- og forsikringsområdet.

- Vi som jobber med finansregulatorisk i Thommessen benytter dette verktøyet selv daglig. Det effektiviserer ikke bare klientenes arbeid, men også vårt, legger Jørgen til.

ThommessenTracker tok utgangspunkt i det finansregulatoriske området, men har siden blitt utvidet til å dekke også andre områder. Tidligere i år lanserte vi en egen Privacy Tracker, og andre områder er under utvikling.

Gratis prøveperiode

ThommessenTracker er en abonnementstjeneste tilgjengelig for våre klienter, potensielle klienter og andre samarbeidspartnere. Ta kontakt med digitaliseringssjef Trine Melsether dersom du ønsker en gratis prøveperiode på 30 dager.

Les mer om ThommessenTracker her

Kontaktpersoner