ThommessenFlow Finn folk

Knut Olav Bydal Advokatfullmektig Oslo

Knut Olav jobber hovedsakelig med finansregulatoriske spørsmål, og bistår regulerte foretak med løpende rådgivning, ved konsesjonssøknader, overfor tilsynsmyndigheter og i transaksjoner
  1. Rådgiver, Jobbet med finansmarkedsregulering, som regelverk knyttet til verdipapirhandel, verdipapirfond og finansiell rapportering. Jobbet også med EØS-implementering og EU-regelverk., Finansmarkedsavdelingen, Finansdepartementet

  1. Master i rettsvitenskap
    Universitetet i Oslo

  2. Bachelor i statsvitenskap
    Universitetet i Oslo