ThommessenFlow Finn folk
Firmanytt

Thommessen styrker tvistekompetansen med ny partner

KRHB B2

Kristine Hyldmo Bjørnvik tas opp som ny partner i Thommessen, og blir leder for vår nye avdeling for tvisteløsning.

Kristine er en erfaren advokat med betydelig ekspertise innen tvisteløsning og kontraktsrett. Hun har prosedert et stort antall saker for domstolene og for nasjonale og internasjonale voldgiftstribunaler, og har betydelig industrierfaring innen entreprise og offshore etter flere år som konsernadvokat.

Kristine trer inn som partner i Thommessen fra 1. januar 2020.

- Det er med stor glede at vi nå tar opp Kristine som partner i Thommessen. Hun har allerede rukket å etablere seg som en foretrukket tvisteadvokat i store og komplekse saker. Vi gleder oss til fortsettelsen, sier Managing Partner, Sverre Tyrhaug.

Ny avdeling for tvisteløsning

Samtidig som Kristine utnevnes som ny partner oppretter Thommessen en ny avdeling for tvisteløsning, med Kristine som leder. Thommessen har betydelig erfaring med å løse tvister både i og utenfor rettsapparatet, og topper stadig listen over antall rettssaker for de sentrale domstolene blant de store forretningsadvokatfirmaene. I firmaet er det over 30 advokater som jevnlig jobber med tvistesaker.

Fellesbilde

Et utvalg av Thommessens advokater som jevnlig jobber med tvistesaker.

- Den siste tiden har alle våre tvisteadvokater vært tilknyttet sine bransje- og fagområder, men vi ser fordelen ved å samle en del av kompetansen i et sterkt tvisteteam. Etableringen av den nye avdelingen vil ikke endre hvordan vi jobber med tvistesaker, men gjør det mulig for oss å i enda større grad styrke den faglige kompetansebyggingen innen tvist. Våre tvisteadvokater som blir en del av den nye gruppen vil fortsatt ha sterk tilknytning til sine bransje- og fagmiljøer, sier Kristine.

Den nye avdelingen vil i tillegg til Kristine bestå av de erfarne tvistepartnerne Henning Harborg, Andreas Meidell, Stig Berge og Eirik W. Raanes, samt flere dyktige advokater og advokatfullmektiger.

Digitale verktøy

Thommessen har allerede utviklet digitale verktøy for tvisteløsning, som brukes i alle store tvistesaker. Løsningen er bygget på vår omfattende tvistekompetanse kombinert med vår erfaring med prosjektledelse. Kristine og resten av tvisteadvokatene i Thommessen jobber tett med vår avdeling for innovasjon og utvikling, for å videreutvikle og effektivisere sitt arbeid.

- Tvister er generelt ofte arbeids- og ressurskrevende for klienten i en allerede travel hverdag. Da er det avgjørende å planlegge når innsatsen må legges inn. Enkle digitale prosjektstyrings- og dokumenthåndteringsverktøy brukes for å effektivisere arbeidsflyten og sikre klientens opplevelse av involvering, transparens og forutsigbarhet. Slik sikrer vi at klienten til enhver tid har oversikt over saken og dens dokumenter, er kjent med sakens tidslinje og vet hva som må gjøres når, sier Kristine.

Kontaktpersoner