ThommessenFlow Finn folk

Stig Berge Partner Advokat (H)

Stig Berge begynte i Thommessen i 1998 og har vært partner siden januar 2004. Før han startet i Thommessen jobbet han blant annet seks år i Justisdepartementets lovavdeling.

Stig har lang erfaring med løpende selskapsrettslig rådgivning til en rekke forskjellige virksomheter. Stig prosederer også saker innen selskapsrett og profesjonsansvar. Har han i tillegg erfaring innen komplekse M&A og kapitalmarkedstransaksjoner.

Stig er en av Norges ledende advokater innen selskapsrett.
 1. The Legal 500
  Recommended Lawyer, Dispute Resolution

 2. Who's Who Legal
  Recommended, Corporate Governance

 3. The Legal 500
  Recommended Lawyer, Commercial, corporate and M&A

 4. Best Lawyers
  Recognized Lawyer, Corporate Law

 1. Møterett for Høyesterett,

 2. Partner, Oslo, Thommessen

 3. Assosiert Partner, Oslo, Thommessen

 4. Fast advokat, Oslo, Thommessen

 5. Advokatbevilling,

 6. Advokatfullmektig, Oslo, Thommessen

 7. Dommerfullmektig, Nedre Romerike tingrett

 8. Lovrådgiver, Lovavdelingen, Justisdepartementet

 9. Forsker, Fridtjof Nansens Institutt

 10. Vitenskapelig assistent, Nordisk institutt for sjørett, avd for petroleumsrett, Universitetet i Oslo

 1. Eksamen i Grunnleggende prosjektledelse (5 studiepoeng)
  Skema Business School

 2. Cand jur
  Universitetet i Oslo

 1. Kjøpesumberegningen i aksjekjøpsavtaler - er revisors avgjørelser underlagt voldgiftsloven? Avtalt prosess - voldgift i praksis